ຍົກລະດັບວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

- AGL banner - ຍົກລະດັບວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

- IMG 7015 300x200 - ຍົກລະດັບວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນານີ້, ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາສໍາລັບຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ລາວ, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ເປີດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມຊຸດທໍາອິດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ ຮັບຮອງຈາກສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຕົວແບບ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງໄມ້, ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ປຸງແຕ່ງໄມ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດໄມ້ແບບໃໝ່, ພ້ອມທັງລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງໄມ້ (CoC), ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງອຸດ ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ ກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ທີ່ຈະຖືກຮັບຮອງໃນໄວໆນີ້.

ຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່າວວ່າ: ການດັດສົມຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ແມ່ນແນວທາງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄມ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ທັງ ເປັນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ, ສິ່ງສຳຄັນກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກ ກົດໝາຍ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ປະທານສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ລາວ ກ່າວວ່າ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ລາວ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢູ່ກັບການປຸງແຕ່ງແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບເປັນຫຼັກ, ເພື່ອສົ່ງອອກບັນດາປະເທດອ້ອມ ຂ້າງໃນເມື່ອກ່ອນມີພຽງແຕ່ບໍລິສັດຈໍານວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ມີບົດບາດໃນການປຸງແຕ່ງໄມ້ເພີ່ມຕື່ມ.ດ້ວຍເຫດນັ້ນການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໂດຍອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນຍັງຕໍ່າຫຼາຍ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຍົກລະດັບວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສຈາກໂຄງການ GIZ ProFLEGT ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແນະນໍາລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານ ກົດໝາຍຂອງໄມ້ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ການຜະລິດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ໂດຍການປະສົມກັນລະຫວ່າງລະບົບຄຸ້ມ ຄອງແບບຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງໄມ້ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

- lattana 1 - ຍົກລະດັບວຽກງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ
error: Alert: Content is protected !!