ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.

- sonexay - ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.
- Untitled design - ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.

ສປປ ລາວ ມີກໍານົດສົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະ 2-3 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອານຸສັນຍາການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາການຄ້າເດັກ, ຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ OPAC ໃຫ້ແກ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2018 ແລະ ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດນີ້, ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເປີດຂະບວນການຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ມິໂອ ຊີນຢຸນ ວ່າການຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລັບເດັກ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.  ຄະນະກໍາມາທິການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານສະບັບທໍາອິດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງອານຸສັນຍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການສິດທິເດັກຂອງອົງການ ສປຊ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ 2013 ຜ່ານມາ. ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສສດ) ໃນປີ 1991 ແລະ ໃນປີ 2006 ກໍໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີຕໍ່ອານຸສັນຍາກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາການຄ້າເດັກ, ຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ. ໂດຍທຸກລັດພາຄີຕ້ອງສົ່ງສັນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ອານຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມຮອບວຽນ ແລະ ການເຂົ້າເປັນພາຄີອານຸສັນຍາດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກສາກົນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຊີດຊູສິດທິເດັກໃນປະເທດ.  ກໍາມາທິການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດຄື: ສ້າງສັງຄົມທີ່ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກທຸກຮູບການຈຳແນກບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ປົກປ້ອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂູດຮີດໃນທຸກຮູບການ ແລະ      ຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ ກໍຄືພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ຖະແຫລງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ, ຖານະບົດບາດທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ພ້ອມທັງກຳນົດກອບແຜນວຽກ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານລະດັບຊາດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກຂະແໜງການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຕະຫລອດຮອດບັນດາການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແນໃສ່ສ້າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເຊິ່ງລັດຈະຕ້ອງດຳເນີນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ເມື່ອຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃຫ້ມີການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໄດ້ຖືກລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຂອງເດັກ, ເປັນຮູບການໜຶ່ງຂອງການຈຳແນກບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ທັງເປັນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອັນຮ້າຍແຮງໃນສັງຄົມທີ່ບໍ່ອາດຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແມ່ນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທຸກການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕະຫລອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກຄົນ ລວມທັງເພດຊາຍເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ກ້າວເຖິງລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວຈະສົ່ງບົດລາຍງານການປະຕິບັດອານຸສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ ສປຊ ໃນປີ 2018.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!