ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV

ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV - 88135360 e1639643372929 - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV
ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV - AGL - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV

ວັນທີ 16 ທັນວາ 2021 ນີ້, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025), ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025) ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) ພາຍໃຕ້ການປະທານຂອງທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໂດຍມີບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ອິນລະວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຜູປະຈຳການ ຄຊກມດ ກ່າວວ່າ: ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍກໍຄືການສົ່ງເສີມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2021-2025).

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ ดอกไม้ ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV - 268028051 1787350764802029 3015609995676927153 n - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV

ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນພື້ນຖານທີ່ຈຳ ເປັນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງກ້າວໄປເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ; ສິດທິເດັກຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມບອບບາງ, ລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການທີ່ເໝາະສົມກັບໄວ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການພັດທະນາເດັກທັງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ປະກອບ ສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພັກ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສ້າງນິຕິກໍາຕ່າງໆເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກປີ 2007, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກປີ 2013, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກປີ 2014. ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ຄຊກມດ ໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍເອົາໃຈໃສ່ເຮັດບົດບາດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ພັດ ທະນາເດັກ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກແຕ່ລະໄລຍະ. ບັນ ດານິຕິກຳ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ກໍຄືບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍເຊື່ອມເອົາແຜນງານດັ່ງ ກ່າວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງນຳພາແຕ່ລະຂັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸ ລະກິດໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການກວມຈໍານວນຫລາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນແຫລ່ງທຶນ, ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ຈັດສັນທີ່ດິນການຜະລິດ, ສ້າງສູນຝຶກອົບ ຮົມ ແລະ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນຫລາຍຂະແໜງ; ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ຮັບບໍລິການ 7 ມິຕິພື້ນຖານຄື: ໂພຊະນາການ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ດີ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມທີ່ປອດໄພ, ມີທີ່ພັກອາໄສພຽງພໍ, ການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ກ່າວອີກວ່າ: ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025), ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025), ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບ ລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025) ແລະ ແຜນພັດ ທະນາແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (2021-2025) ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີໝາກຜົນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂ, ໂອກາດ, ການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍເພາະຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ນອກນີ້, ຍັງຈະສຸມໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ປັບປຸງລະບົບປົກປ້ອງເດັກໂດຍສະເພາະການມີລູກ ແລະ ແຕ່ງດອງກ່ອນໄວ, ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກລວມທັງການນຳໃຊ້ສື່ອອນລາຍທີ່ບໍ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV - lattana banner 1 - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV
ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV - lattana banner - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV
ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV -    AD conten website - ລາວ ເຜີຍແຜ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!