ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ

- 020108 - ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
- Untitled design - ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
 1. ອາລົມບໍ່ດີ ປ່ຽນແປງໄດ້ງ່າຍໆ : ຈາກຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ສະເລ່ຍເວລາໃນຄົນທີ່ໄດ້ນອນຫລັບພຽງແຕ່ 4,5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ຕໍ່ເນື່ອງດົນ 1 ອາທິດນັ້ນ ມັກຈະມີອາລົມປ່ຽນແປງຫລາຍກ່ວາຄົນທີ່ມີເວລານອນ ປະມານ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ເຊັ່ນ : ອາລົມຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຊຶມເສົ້າ, ໂມໂຫໂທໂສ, ໝຸດໝັດ, ທໍ້ຖອຍ ເຖິງວ່າຈະເປັນອາການປົກກະຕິທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງພະເຊີນຢູ່ທຸກມື້ ກໍມີທ່າອ່ຽງວ່າຄົນນອນໜ້ອຍນັ້ນຈະຄວບຄຸມອາລົມໄດ້ໜ້ອຍກ່ວາຄົນທີ່ນອນພຽງພໍ.
 2. ສະໝອງເຮັດວຽກຊ້າ : ສົ່ງຜົນໃຫ້ສະໝອງມີການຮັບຮູ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ຊ້າລົງໄດ້ແທ້ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາສາມາດເພີ່ມໄລຍະເວລາໃນການນອນຫລັບ ກໍສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຮຽນຮູ້ ແລະ ຈື່ຈຳໄດ້.
 3. ມີອາການເຈັບຫົວ ບໍ່ສະບາຍໂຕ : ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປຫລໍ່ລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງອາການເຈັບຫົວ, ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ເປັນເຈັບຫົວໄມເກຣນ ຍິ່ງມີໂອກາດທີ່ອາການຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
 4. ຕຸ້ຍ, ນຳ້ໜັກຂຶ້ນງ່າຍ : ຄົນນອນບໍ່ພໍຈະມີນຳ້ໜັກໂຕເພີ່ມຂຶ້ນງ່າຍກ່ວາຄົນທີ່ນອນຫລັບຢ່າງພຽງພໍ ເພາະຮ່າງກາຍຈະຢາກອາຫານ ຫລື ຫິວງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີກາລໍຣີຫລາຍ.
 5. ພະຍາດຫົວໃຈ : ສົ່ງຜົນຕໍ່ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ສະນັ້ນເວລານອນໜ້ອຍ ຫລື ນອນບໍ່ພໍຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນໆ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຫົວໃຈ.
 6. ລະບົບພູມຕ້ານທານຕໍ່າລົງ : ການນອນຫລັບເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆ, ການຟື້ນຟູແຊນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ຖ້ານອນຫລັບບໍ່ພຽງພໍປະສິດທິພາບຍ່ອມຫລຸດລົງ ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນເຈັບປ່ວຍງ່າຍ, ບາດແຜນານເຊົາ, ຮ່າງກາຍຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 7. ເຊື່ອງຊ້າ : ຜູ້ທີ່ນອນຫລັບພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈະມີການຕອບໂຕ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈຊ້າກ່ວາຜູ້ທີ່ໄດ້ນອນຫລັບພັກຜ່ອນພຽງພໍ.
 8. ສາຍຕາມົວ, ໜັງຕາກະຕຸກ : ການນອນໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນອ່ອນແອລົງ, ເຮັດໃຫ້ຕາມົວ, ເບິ່ງເຫັນບໍ່ແຈ້ງ ແລະ ຖ້ານອນບໍ່ພໍຕິດຕໍ່ກັນໄປດົນໆຫລາຍຄືນອາດມີອາການເຫັນພາບຫລອນຮ່ວມນຳ ແລະ ເກີດອາການກ້າມຊີ້ນຕາກະຕຸກ ຫລື ສະເໝັ່ນຕາ ເຊິ່ງເປັນຍ້ອນກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນດວງຕາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູໂຕເອງຢ່າງສົມບູນ.
 9. ຍ່ຽວຕະຫລອດ : ຫາກເຂົ້າຫ້ອງນຳ້ເພື່ອຍ່ຽວຫລາຍເທື່ອຕໍ່ຄືນກໍເປັນສັນຍານໜຶ່ງບອກວ່າຮ່າງກາຍພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ.
 10. ຂາດສະມາທິ : ຄວາມອ່ອນເພຍຈາກການນອນໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ສະມາທິອ່ອນແອລົງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ທັງການເຮັດວຽກ, ຫລິ້ນກິລາ, ການຮຽນ ຫລື ການຂັບຂີ່ ເນື່ອງຈາກສະໝອງບໍ່ມີສະມາທິຈົດຈໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ, ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນ ຄວາມມຶນງົງ ແລະ ສັບສົນ.
 11. ເວົ້າຈາບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ : ເວົ້າຕິດຂັດ ແລະ ເວົ້າຊ້າລົງ. ສິ່ງສຳຄັນບໍ່ສາມາດເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ຄິດອອກມາໄດ້ ຍ້ອນສະໝອງປະ ມວນຄວາມຄິດຕ່າງໆໄດ້ຊ້າລົງ.
 12. ເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ : ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຕ້ານທານພະຍາດຕໍ່າລົງ ເຊິ່ງຄົນທີ່ນອນໜ້ອຍກ່ວາ 7 ຊົ່ວໂມງມີໂອກາດປ່ວຍໄດ້ຫລາຍກ່ວາຄົນທີ່ນອນເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງເຖິງ 3 ເທົ່າ ແລະ ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນກ່ວາຈະນອນຫລັບນັ້ນກໍມີໂອກາດປ່ວຍງ່າຍກ່ວາຄົນທີ່ນອນແລ້ວຫລັບເລີຍ 5,5 ເທົ່າ.
 13. ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະສົບອຸປະຕິເຫດ : ອາການຢາກນອນຫລາຍຈົນທົນບໍ່ໄຫວ ເຮັດໃຫ້ເຜີຫລັບ ຫາກຢູ່ໃນເຫດການທີ່ສ່ຽງອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ : ຂັບລົດ, ເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກ, ສິ່ງຂອງມີຄົມ, ນຳ້ຮ້ອນ ແລະອື່ນໆ ອາດເກີດອຸປະຕິເຫດໃຫ້ສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຫລື ເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.
 14. ສະມັດຕະພາບທາງເພດເສື່ອມ : ຍ້ອນການນອນຫລັບບໍ່ພຽງພໍຈະມີຜົນຕໍ່ຂະບວນການສ້າງຮໍໂມນເທສໂທສເຕີໂຣນໃຫ້ ຕໍ່າລົງໄດ້ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງເພດຫລຸດລົງເຖິງຂັ້ນເສື່ອມສະມັດຕະພາບທາງເພດ.
 15. ຂີ້ຫລົງຂີ້ລືມ : ຜົນການວິໄຈໃນປີ 1924 ເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ປ່ວຍອັລໄຊເມີສ່ວນຫລາຍມີພຶດຕິກຳນອນໜ້ອຍ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົນປົກກະຕິ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງໂປຣຕິນແອມີລອຍ ບີຕາ ໃນແຊນປະສາດມີຄວາມໜາຂຶ້ນເປັນຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ ສະໝອງເສື່ອມໄວ.
 16. ອາຍຸສັ້ນລົງ : ຍ້ອນຜົນກະທົບຫລາຍຢ່າງທີ່ເກີດຈາກການນອນບໍ່ພໍນັ້ນຖືກສະສົມເປັນໄລຍະເວລາດົນ ຮ່າງກາຍຍ່ອມ ອ່ອນແອອາຍຸກໍຈະສັ້ນລົງນຳ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!