ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ

-               - ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ
- Untitled design - ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ

 

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ
 1. ຟ້າບໍ່ໄດ້ແບ່ງ ຍອດຄົນ ກັບ ຄົນທໍາມະດາ ອອກຈາກກັນ ຍອດຄົນຈະປາກົດຂຶ້ນສະເໜີແຕ່ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເພາະ ຟ້າກໍານົດ ການທີ່ຍອດຄົນປາກົດຂຶ້ນໄດ້ ເພາະເຂົາຜ່ານການຝຶກຝົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນຍອດຄົນ.
 2. ອັດສະລິຍະບໍ່ແມ່ນສັດປະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທໍາມະຊາດ ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ບໍ່​ມີໃຜເກັ່ງມາແຕ່ເກີດ ຄົນເກັ່ງໄດ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນ ມ້າດີຕ້ອງມີຄົນຂີ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຝຶກຝົນ ນັກກິລາດີຕ້ອງມີໂຄ໊ດດີມາຝຶກຝົນ.
 3. ຢ່າດູຖູຕົນເອງ ອະດີດບໍ່ສໍາຄັນວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ສໍາຄັນທີ່ວ່າວັນນີ້ເຮົາຕ້ອງການເປັນໃຜ ? ຈົ່ງເຄົາລົບນັນຖືໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ຍົກຍ່ອງ ແລະ ໃຫ້ກຽດຕົນເອງ.
 4. ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາເໝືອນພື້ນດິນທີ່ວ່າງເປົ່າ ເມື່ອເຮົາປູກຫຍັງລົງໄປເຮົາກໍຈະໄດ້ຜົນແບບນັ້ນ ຈົ່ງປູກຝັງແຕ່ສິ່ງດີໆລົງໄປໃນສະໝອງ ຄໍາເວົ້າໃດໆ ທີ່ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຊໍ້າໆເກີນ 37 ຄັ້ງ ມັນຈະກາຍເປັນ “ອຸຸປະນິໄສ” ຂອງເຮົາທັນທີ, ສິ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດໃນໂລກຄື “ສິ່ງແວດລ້ອມ” ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດ ຫຼື ຄໍາເວົ້າຂອງຄົນບາງຄົນມາຕັດສິນຊີວິດຂອງເຮົາ, ໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີໃຜມີອິດທິພົນກັບໂຕເຮົາ ນອກຈາກໂຕເຮົາເອງ.
 5. ຊີວິດບໍ່ແມ່ນເກມກິລາ ບໍ່ມີເວລາພັກເຄິ່ງ ບໍ່ມີການຂໍເວລານອກ ແລະທີ່ສໍາຄັນຄື “ປ່ຽນໂຕຜູ້ຫຼິ້ນບໍ່ໄດ້” ບໍ່ມີໃຜເກີດມາ “ລົ້ມເຫຼວ” ມີແຕ່ລົ້ມເລີກ.
 6. ຄົນສະຫຼາດ ຕ້ອງໂງ່ເປັນ, ຄົນໂງ່ບໍ່ເປັນ ຈະບໍ່ມີທາງສະຫຼາດ.
 7. ພຽງເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເຮັດໄດ້ ເຈົ້າກໍເຮັດໄດ້ນັບແຕ່ເຈົ້າຄິດ ແຕ່ຫາກເຈົ້າຄິດວ່າເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ນັບແຕ່ທີ່ເຈົ້າຄິດ, ສິ່ງທີ່​ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງມະນຸດ ຄືຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ “ທາງຈິດ” ທີ່​ເນັ້ນຕົນເອງວ່າ ເຮັດບໍ່ໄດ້.
 8. ພຽງແຕ່ “ຄິດ” ຍັງບໍ່ກ້າທີ່ຈະຄິດ ແລ້ວຊີວິດຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດໄດ້ແນວໃດ ? ຈົ່ງກ້າທີ່ຈະຜະເຊີນຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຄືບົດທົດສອບໂຕເຮົາ.
 9. ມະນຸດຄືຈຸດສູນກາງຂອງເສັ້ນຮອບວົງທີ່ບໍ່ມີຂີດຈໍາກັດ ເປັນຫຍັງມະນຸດຄືກັນຈຶ່ງປະສົບຄວາມສໍາເລັດບໍ່ເທົ່າກັນ ນັ້ນເປັນເພາະ ມະນຸດແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດທາງຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
 10. ຄົນສໍາເລັດເບິ່ງບັນຫາເປັນໂອກາດ, ຄົນລົ້ມເຫຼວເບິ່ງໂອກາດເປັນບັນຫາ, ຄົນສໍາເລັດຈະປັບຕົນເອງໄປຫາໂລກພາຍນອກ, ຄົນລົ້ມເຫຼວຈະໃຫ້ໂລກພາຍນອກປັບຕົວເຂົ້າຫາຕົນເອງ.
 11. ຄົນສໍາເລັດລະດັບຜູ້ບໍລິຫານເປັນຜູ້ນໍາຂອງອົງກອນຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ກວ່າ 85% ທົ່ວໂລກລ້ວນແລ້ວແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄົນເກັ່ງ ແຕ່ເປັນຄົນດີທັງນັ້ນ, ຄົນເກັ່ງມັກຈະມີອັດຕາ ຈະບໍ່ຍອມປັບຕົວເຂົ້າຫາໂລກ, ບໍ່ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ, ບໍ່ຍອມຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ສິ່ງໃຫມ່ “ປົກຄອງຄົນບໍ່ໄດ້”, ຄົນເກັ່ງໃຊ້ເວລາ 2-3 ປີ ກໍສອນໃຫ້ເກັ່ງໄດ້ ແຕ່ຄົນດີຕ້ອງໃຊ້ເວລາ “ຊົ່ວຊີວິດ” ສອນກັນ, ຄົນເກັ່ງມັກຈະຂາດຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ບໍ່ມີຄວາມກະຕັນຍູ.
 12. “ຄວາມຮູ້” ເປັນພຽງ “ພະລັງອໍານາດແຝງ” ຊະນິດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ “ຄວາມຮູ້” ຈະກາຍເປັນ “ພະລັງອໍານາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ.
 13. ຟັງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຍິນແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າໃຈແຕ່ບໍ່ເລິກ​ເຊິ່ງ, ເລິກ​ເຊິ່ງແຕ່ບໍ່ແຕກສານ, ແຕກສານແຕ່ນໍາໄປໃຊ້ບໍ່ເປັນ.
 14. ຈົ່ງນໍາສັກກະຍະພາບ ແລະ ອັດສະລິຍະພາບທີ່ລີ້ຊ້ອນໃນຕົວເຮົາມາໃຊ້ຢ່າງສະຫຼາດ, ບໍ່ກ້າກໍບໍ່ມີວັນເດີນໜ້າ, ພຽງເມື່ອທ່ານຢຸດກ້າວ ທ່ານກໍເລີ່ມຖອຍຫຼັງແລ້ວ.
 15. ຂ້ອຍຍອມບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ພະຍາຍາມ.
 16. ເປັນຄົນເດີນຊ້າ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເດີນຖອຍຫຼັງ.
 17. ໂລກທັງໂລກເປີດທາງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຈະເດີນໄປທາງໃດ.
 18. ຢ່າຢ້ານກົວທີ່ຈະກ້າວໄປຊ້າໆ ຈົງຢ້ານທີ່ຈະຢູ່ນິ້ງໆ.
 19. ຖ້າບໍ່ຫາທາງ ກໍຕ້ອງຫາມັນຂຶ້ນມາ.
 20. ຄົນເຮົາປ່ຽນອະດີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ອາດປ່ຽນອະນາຄົດໄດ້.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ຄໍາສອນດີໆ ເກັບໄວ້ສອນຕົນເອງ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!