ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ

- Untitled design - ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ

 

- finance 300x284 - ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ  ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2017  ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສໍາມະນາເຜີຍແຜ່(ຮ່າງ)ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 35/ນຍ, ລົງວັນທີ 06 ກັນຍາ 2007 ວ່າດ້ວຍການຫັນວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງ ຂື້ນໂດຍກົງກັບກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຊື່ງມີ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຜູ້ຊ່ວຍວຽກຄະນະນໍາກະຊວງ, ຄະນະພະແນກອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລາຍ.

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມວ່າ :ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ ແລະ ປະກົດການຫບໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນໃນຂະແໜງການເງິນ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນເຂັ້ມງວດ, ຮັກສາໄດ້ຈັນຍາບັນ ແລະ ນໍ້າໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງຈື່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງ ຖິ່ນໃນຂະແໜງການເງິນ ມີຢູ່ 10 ຂໍ້ຫ້າມ ເປັນຕົ້ນ ຫ້າມສ້າງ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ, ສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ປັ່ນປ່ວນ, ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຫຼືບຸກຄົນອື່ນ; ຫ້າມສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ, ປົກປ້ອງ, ເຊື່ອງອໍາການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການອື່ນຂອງຂະ   ແໜງການເງິນ, ຫ້າມປອມແປງເອກະສານ, ຖານຂໍ້ມູນ, ໃບຮັບ(ເກັບ)ເງິນອາກອນ, ພາສີ, ຊັບສິນ, ຄັງເງິນ ແລະ ອື່ນໆ; ຫ້າມນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ; ຫ້າມປົກປິດ, ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເຊື່ອງອໍາຂໍ້ມູນ, ຫຼັກຖານຫຼືບົດລາຍງານການເງິນ, ຫ້າມສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນການຕົກລົງ, ປອມແປງມາດຖານເຕັກນິກ, ບໍລິມາດ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍ, ການປະມູນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ສັນຍາສໍາປະທານ, ການຍັກຍອກ, ສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນເງິນຄໍາຂອງລັດ ແລະ ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມອື່ນໆອີກຫາກພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນລະເມີດບັນດາຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການລົງວິໄນຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ນອກນີ້ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຊື່ອມຊຶມ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 35/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫັນວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ລວມສູນສາຍຕັ້ງຂື້ນໂດຍກົງກັບກະຊວງການເງິນຊື່ງເຫັນໄດ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂື້ນກັບກະຊວງການເງິນນັບແຕ່ປີ 2007 ເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຫລາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ມີຄວາມສອກຄ່ອງຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດເຂົ້າສູ່ລະບົບລວມສູນເປັນເອກະພາບຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການເງິນວາງອອກ. ຄຽງຄູ່ກັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບັນດານິຕິກໍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຍັງບໍ່ທັນລະບຸຈະແຈ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງສາມຂະແໜງສາຍຕັ້ງ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ, ການປະສານສົົມທົບ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ສາມຂະແໜງສາຍຕັ້ງຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນເທົ່າທີ່ຄວນຊື່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂຕໍ່ໄປ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ

ພາບ: ສຸວັນໄຊ; ຂ່າວ: ຫັດທະພອນ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແໜງການເງິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!