ປັດໄຈທີ່ສະໜັບສະໜູນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ

- advert banner 728 90 728x90 - ປັດໄຈທີ່ສະໜັບສະໜູນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ
  1. ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ : ສະຖານທີ່ສະອາດງາມຕາ, ເປັນລະບຽບ, ມີແສງສະຫ່ວາງພຽງພໍ, ມີຄວາມປອດໄພ, ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມພຽງພໍ, ອາກາດບໍ່ຮ້ອນ- ບໍ່ໜາວເກີນໄປ, ອາຄານສະຖານທີ່ – ຫ້ອງເຮັດວຽກໃຊ້ສີທີ່ເໝາະສົມ, ມີບັນຍາກາດທີ່ສ້າງຄວາມສະບາຍໃຈ ໃຫ້ຢາກເຮັດວຽກ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ຈິດໃຈໃນການເຮັດວຽກ.
  2. ປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ : ຜູ້ເຮັດວຽກຍ່ອມຕ້ອງການຜົນຕອບແທນຈາກການເຮັດວຽກ ໄດ້ແກ່ : ຄ່າຈ້າງ, ຄ່າແຮງ, ເງິນເດືອນ, ໂບນັດ, ຄ່າສົມມະນາຄຸນ, ຄ່າຕອບແທນ, ສິ່ງຂອງນັບແຕ່ອັນນ້ອຍໆໄປຈົນເຖິງລາຄາແພງ ຫລືໄດ້ຮັບຊື່ສຽງທາງສັງຄົມ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນທາງເສດຖະກິດຕາມມາໄດ້ ເພາະຄົນຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ ຜົນຜະລິດຍ່ອມສູງຂຶ້ນເປັນທຳມະດາ.
  3. ປັດໄຈດ້ານຄະຕິຕໍ່ການເຮັດວຽກ ຄື : ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າວຽກມີຄຸນຄ່າ, ມີປະໂຫຍດ, ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບຸກຄົນນັ້ນທັງໃນ ດ້ານສ່ວນໂຕ ແລະ ຄອບຄົວ.
  4. ຄວາມເປັນອິດສະຫລະ ທັງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ.
  5. ເພື່ອນຮ່ວມງານດີ, ຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ບໍ່ອິດສາອາຄາດ, ຍາດແຍ່ງຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນ.
  6. ຫົວໜ້າ ຫລື ຜູ້ນຳທີ່ດີ, ເນັ້ນການເວົ້າຈາທີ່ດີ, ຍຸຕິທຳ, ໃຈກ້ວາງ, ໃຫ້ໂອກາດແກ່ລູກນ້ອງ.
  7.   ລູກຄ້າ ຫລື ຄົນມາຕິດຕໍ່ດີບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນ.
  8. ໂອກາດໃນອາຊີບມີຫົນທາງທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດ.
- new3 - ປັດໄຈທີ່ສະໜັບສະໜູນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ
- lattana 1 - ປັດໄຈທີ່ສະໜັບສະໜູນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ
error: Content is protected !!