ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

-                scaled - ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
- AGL - ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ຊີວິດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນແຕ່ລະດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນ ດ້ານການເງິນ ການງານ ດ້ານຄອບຄົວທີ່ດີ ມີຄົນຮັກຄົນເມດຕາ ແຕ່ການທີ່ຈະໄປຮອດຈຸດທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງມາຈາກການພັດທະນາຕົນເອງ ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍລຳບາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນລວຍ ຫລື ຄົນຈົນກໍຕ້ອງຜ່ານຜ່າຄວາມທຸກຍາກລຳບາກມາ ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນບໍລິບົດ ຫລື ເຫດການທີ່ຕ່າງກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າຜ່ານຄວາມທຸກຍາກລຳບາກ ຫລື ອຸປະສັກຕ່າງໆນັ້ນໄປໄດ້ ຫົນທາງແສງສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດກໍບໍ່ໄກຈາກເຮົາ ເຊິ່ງປັດໄຈໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກໆດ້ານມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ເອົາຊະນະຄວາມຄິດດ້ານລົບ

ທຸກຄົນລ້ວນມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຄວາມຄິດນັ້ນມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການ ຫາກເຈົ້າສາມາດຮູ້ທັນຄວາມຄິດດ້ານລົບຂອງເຈົ້າແລ້ວສາມາດປ່ຽນແປງເປັນຄວາມຄິດດີໆ ສິ່ງທີ່ດີໆ ກໍຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ ຖ້າຮູ້ທັນຄວາມຄິດບໍ່ວ່າເຫດການໃດຈະເກີດຂຶ້ນເຈົ້າກໍສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້

 • ເອົາຊະນະຄວາມຢ້ານກົວ

ໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີໃຜບໍ່ເຄີຍຢ້ານຫຍັງເລີຍ ຄວາມຢ້ານກົວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ໂຫດຮ້າຍຂະໜາດນັ້ນ ຄວາມຢ້ານກົວຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລອດພົ້ນຈາກສີ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຢ້ານທຸກຢ່າງເຈົ້າກໍຈະຫລີກໜີທຸກຢ່າງ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ເລີຍ ຈົ່ງປ່ຽນແປງຄວາມຢ້ານໃນຕົວເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄວາມກ້າຫານ ຄົນທີ່ມີຄວາມກ້າຫານຄືຄົນທີ່ສາມາດຜ່ານຜ່າສິ່ງຕ່າງໆມາໄດ້

 • ເບິ່ງໂລກໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ

ໂລກປ່ຽນໄປເຮົາກໍຈະຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ທັນ ຢ່າໃຫ້ໃຜມາຈຳກັດຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຖ້າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຈົ່ງເຊື່ອໜັ້ນວ່າ ເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງໄດ້ ພຽງແຕ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດໃຫ້ຊັດເຈນແລ້ວເຮັດຕາມແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ຫລົງທາງຮັບຮອງວ່າເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າຈະຊັດເຈນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົ່ງເປີດໂລກໃຫ້ກວ້າງແລ້ວຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ວາງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ

 • ຢ່າໃຫ້ຄຳວິຈານມາປ່ຽນແປງເປົ້າໝາຍ

ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ທີ່ບໍ່ມີຄຳວິຈານ ແລະ ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ສາມາດເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ຖືກໃຈໝົດທຸກຄົນໄດ້ ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງຂອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງແທ້ຈິງຈະບໍ່ເວົ້າທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນເພາະມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງແຖມຍັງເສຍເວລາອີກ ຢ່າໃສ່ໃຈກັບຄຳວິຈານຫລາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າບໍ່ຊັດເຈນ ແຕ່ຈົ່ງໃສ່ໃຈກັບການພັດທະນາຊີວິດຂອງຕົນເອງ

 • ຢ່າເສຍເວລາກັບການປຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນ

ການເສຍເວລາໄປກັບການປຽບທຽບຕົນເອງກັບຄົນອື່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດເຂົາບໍ່ເຮັດ ເພາະມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາຕົນເອງ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະສ້າງພາບຫຍັງມາຕວົະເຈົ້າ ຄົນເຫລົ່ານີິ້ອາດຈະໃຫ້ເຈົ້າເຫັນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າຈະບໍ່ໄປເຖິງເສັ້ນໄຊໄດ້ແນ່ນອນຖ້າເຈົ້າຍັງເບິ່ງແຕ່ຄູ່ແຂ່ງໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ແລ່ນພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ

 • ປັບຕົວ ແລະ ເປີດໃຈຮັບຄວາມຄິດເຫັນ

ການປັບຕົວເປັນສັນຊາດຕະຍານໃນການເອົາຕົວລອດຂອງສັດລວມເຖິງມະນຸດ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີຫາກເຈົ້າສາມາດປັບຕົວໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ລອດ ແລະ ການປັບຕົວນັ້ນຍັງໝາຍເຖິງວ່າໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງອີກຢ່າງໜຶ່ງ ນອກຈາກການປັບຕົວແລ້ວ ການເປີດໃຈຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພັດທະນາຕົນເອງລວມເຖິງການຊອກຊ່ອງທາງໃໝ່ໆ ຫາກເຈົ້າເປັນຄົນໃຈຄັບແຄບບໍ່ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນຮັບຮອງວ່າຈະມີບໍ່ມີຄວາມສຳເລັດໃດໆມາຫາເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ

 • ເລືອກຄົບຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຈົ້າດີຂຶ້ນ

ການເລືອກຄົບຄົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງເລືອກຄົບແຕ່ຄົນລວຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໝາຍເຖິງເລືອກຄົບຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາມີຄວາມສຸກ ຍິ້ມໄດ້ ຄິດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີ ພາສ້າງແຕ່ສິ່ງທີ່ດີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ ບໍ່ຄົບຄົນທີ່ແຕ່ລະມື້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆ ບໍ່ເຮັດວຽກ ຂີ້ຄ້ານ ຖ້າເຈົ້າຢູ່ກັບຄົນຈຳພວກນີ້ດົນໆອາດຈະຕິດນິໄສດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນແບບດຽວກັນ

 • ຈົ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍສໍ່າໃດ ຫລື ເປັນຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມາຫຼາຍສໍ່າໃດ ການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຢູ່ສະເໝີ ມີແຕ່ຄົນໂງ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ບອກວ່າຕົນເອງສະຫລາດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໂອກາດດີໆຢູ່ສະເໝີ

ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃນແຕ່ລະດ້ານທີ່ກ່າວມານັ້ນບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຖ້າຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ການກະທຳແບບເຮັດແລ້ວຢຸດ ຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຈະບໍ່ມີວັນສຳເລັດເພາະຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກໆດ້ານ

- lattana banner - ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
-  AD conten website - ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
- lattana banner 1 - ແນວທາງການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!