ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ

ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ - 26 - ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ
ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ - AGL - ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ

  

ການມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຄໍຊຳ້ເຮື້ອ ອາດເກີດຈາກພະຍາດ ຫລື ອາການບາງຢ່າງດັ່ງນີ້ :

  1. ດັງອັກເສບພູມແພ້ ແລະ ດັງອັກເສບຊະນິດບໍ່ແພ້ : ເນື້ອເຍື່ອຂອງຄົນປ່ວຍພະຍາດນີ້ມີຄວາມໄວຜິດປົກກະຕິ ເມື່ອສຳຜັດກັບສານກໍ່ພູມແພ້ ຫລື ສິ່ງລະຄາຍເຄືອງຕ່າງໆ ຈະກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງນຳ້ມູກໃຈດັງ ເຊິ່ງອາດໄຫລອອກມາທາງດັງທາງໜ້າ ຫລື ໄຫລລົງຄໍ ກາຍເປັນຂີ້ກະເທີ່ໄດ້. ສີຂອງຂີ້ກະເທີ່ທີ່ພົບ ມີໄດ້ທັງແບບໃສ, ຂຸ້ນ ຫລື ເຫລືອງຂຸ້ນໃນຕອນເຊົ້າ.
  2. ໄຊນັສອັກເສບ : ພະຍາດນີ້ມີການອັກເສບຂອງເນື້ອເຍື່ອດັງ ແລະ ໄຊນັສ ເຊິ່ງຈະມີການກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງນຳ້ມູກ ໃຫ້ມີຂີ້ກະເທີ່ໄຫລລົງຄໍໄດ້ຄືກັບເປັນດັງອັກເສບພູມແພ້ ແລະ ດັງອັກເສບຊະນິດບໍ່ໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ສານເມືອກທີ່ອອກຈາກໄຊນັສ ອາດຜ່ານຮູເປີດຂອງໄຊນັສໃນຜົ້ງດັງອອກມາ ແລະ ໄຫລລົງຄໍ ກາຍເປັນຂີ້ກະເທີ່ໄດ້ ເຊິ່ງມັກຈະມີສີຂຽວ ຫລື ເຫລືອງຕະຫລອດເວລາ (ເປັນສັນຍານທີ່ບອກວ່າມີການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ).
  3. ກົດໄຫລຍ້ອນ : ເມື່ອກົດໄຫລຂຶ້ນມາຄໍຫອຍຈາກຫລອດອາຫານ ຈະກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍໃຫ້ເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ກົດທີ່ໄຫລຍ້ອນຂຶ້ນມາຢູ່ຄໍ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງເນື້ອເຍື່ອລຳຄໍ ເຮັດໃຫ້ກົນໄກໃນການກຳຈັດຂີ້ກະເທີ່ຂອງເນື້ອເຍື່ອລຳຄໍຜິດປົກກະຕິໄປ ເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ກະເທີ່ຄ້າງຢູ່ລຳຄໍໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນປ່ວຍເປັນກົດໄຫລຍ້ອນຂຶ້ນມາຢູ່ຄໍ ແລະ ກ່ອງສຽງ Laryngopharyngeal reflux ກົດໄຫລຍ້ອນທີ່ອອກໄປນອກຫລອດອາຫານ ອາດໄປເຖິງເນື້ອເຍື່ອດັງທາງເທິງ ແລະ ກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງນຳ້ມູກໃນຜົ້ງດັງໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີນຳ້ມູກ ຫລື ມີຂີ້ກະເທີ່ໄຫລລົງຄໍໄດ້.
  4. ການໃຊ້ສຽງຜິດວິທີ : ການໃຊ້ສຽງໃນການເວົ້າຫລາຍເກີນໄປ ມັກເຮັດໃຫ້ຜູ້ເວົ້າຕ້ອງຫາຍໃຈທາງປາກ ດັງເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ປັບອາກາດທີ່ຫາຍໃຈເຂົ້າໄປໃຫ້ຊຸ່ມ ແລະ ອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ກອງສານລະຄາຍເຄືອງຕ່າງໆໃນອາກາດກ່ອນເຂົ້າສູ່ລຳຄໍ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ເຮັດໃຫ້ອາກາດທີ່ຜ່ານລຳຄໍ ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນ ຮ່າງກາຍອາດປັບຕົວ ໂດຍສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃນຄໍຂຶ້ນມາຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຄໍຊຸ່ມຊື່ນຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ສານລະຄາຍເຄືອງຕ່າງໆໃນອາກາດ ອາດເຂົ້າໄປສຳຜັດກັບລໍາຄໍໂດຍກົງ ແລະ ໄປກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃຫ້ເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນໄດ້.
  5. ຫລອດລົມອັກເສບຊຳ້ເຮື້ອ ແລະ ຫອບຫືດ : ທັງສອງພະຍາດນີ້ມີການອັກເສບຊຳ້ເຮື້ອຂອງເນື້ອເຍື່ອຫລອດລົມ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື່ອຫລອດລົມຂອງຜູ້ປ່ວຍມີຄວາມໄວຜິດປົກກະຕິ ເມື່ອສຳຜັດກັບສານກໍ່ພູມແພ້ ຫລື ສິ່ງລະຄາຍເຄືອງຕ່າງໆ ຈະກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃນເນື້ອເຍື່ອຫລອດລົມ ເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຫລອດລົມ ຫລື ຄໍຢູ່ຕະຫລອດໄດ້.
  6. ການຕິດເຊື້ອຊຳ້ເຮື້ອບໍລິເວນຄໍ : ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈາກເຊື້ອລາ,​ ເຊື້ອວັນນະໂລກ, ເຊື້ອຊີຟິລິສ, ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ຫລື ເຊື້ອໄວຣັສ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຳ້ເຮື້ອຂອງເນື້ອເຍື່ອລຳຄໍ ເຊິ່ງອາດກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃນລຳຄໍໃຫ້ເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນລຳຄໍໄດ້.
  7. ການລະຄາຍເຄືອງ ຫລື ການບາດເຈັບຊຳ້ເຮື້ອບໍລິເວນລຳຄໍ : ການສຳຜັດສານເຄມີ, ມົນລະພິດ, ສານລະຄາຍເຄືອງ ເນື່ອງຈາກຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີສານເຄມີ, ມົນລະພິດ ຫລື ສານລະຄາຍເຄືອງຫລາຍ, ການສູບຢາ, ການດື່ມເຫລົ້າ,​ ເບຍ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີອານກໍຮໍ, ການໄອ, ການຮາກ (ທີ່ຫລາຍເກີນໄປ) ຫລື ຊຳ້ເຮື້ອ, ຊີ້ນປົ່ງໃນລໍາຄໍ ຫລື ບາດແຜໃນລໍາຄໍ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫລື ສະຖານທີ່ໆມີອາກາດເຢັນຫລາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງ ຫລື ການບາດເຈັບຊຳ້ເຮື້ອບໍລິເວນລຳຄໍ ຫລື ອາດກະຕຸ້ນຕ່ອມສ້າງຂີ້ກະເທີ່ໃນຄໍ ໃຫ້ຜະລິດຂີ້ກະເທີ່ອອກມາຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິໄດ້.
ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ -    AD conten website - ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ
ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ - lattana banner 1 - ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ
ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ - lattana banner - ມີຂີ້ກະເທີ່ໃນຮູຄໍຕະຫລອດເວລາ ສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ 7 ພະຍາດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!