ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ - 289956131 1922456364624801 6718747395748659555 n - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ - AGL - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ

ທ່ານ ຄໍາເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕື່ມຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນພາກບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ໂດຍລະບຸວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກນັກລົງ ທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກການອະນຸມັດການລົງທຶນມີຫລາຍຂັ້ນຕອນຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການ. ຫາຫລັກ ແມ່ນຍ້ອນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຮອງຮັບການລົງທຶນ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆບໍ່ລະອຽດຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະ ຂົງເຂດທີ່ພົວພັນເຖິງທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ພະລັງງານ, ລວມທັງກົດໝາຍຂອງຫລາຍຂະແໜງການເຫັນວ່າມີລັກສະນະທັບຊ້ອນກັນ.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານການດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ນອກຈາກເຮັດບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີແລ້ວ ຫລື ເຮັດໄດ້ໜ້ອຍນັ້ນ ຍ້ອນກົນໄກການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນມີຫລາຍຂັ້ນຕອນນັ້ນ, ຜ່ານມາ ເມື່ອມີນັກລົງທຶນສົນໃຈຢາກເຂົ້າມາລົງທຶນ ພວກເຮົາຍັງນໍາໃຊ້ຮູບແບບການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ລົງໄປສຶກສາ-ສໍາຫລວດພື້ນ ທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ມີລັກສະນະທຽວຂຶ້ນໆ-ລົງໆຫລາຍຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ການສະຫລຸບພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນ, ຈົນເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມສົນໃຈລົງທຶນໄປຫລາຍ. ປັດຈຸບັນ, ສະພາບການລົງທຶນໃນປະເທດເຮົານີ້ ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຍັງອາໄສນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃນຂົງເຂດການຜະລິດກະສິ ກໍາ-ປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນປຸ່ງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຂົງເຂດເຊົ່າສໍາປະທານອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກການລົງທຶນນີ້, ຕົ້ນຕໍ ກໍແມ່ນການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ເຫັນວ່າ ນອກຈາກໂຄງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫລື ບໍ່ແຮ່ ແລ້ວ, ແມ່ນຄວນມອບຂອບເຂດສິດໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນມີໜ້າທີ່ໃນການດໍາເນີນການສຶກສາ-ສໍາຫລວດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການອື່ນ ຫລາຍຂຶ້ນ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໄປຫາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກວດກາ ແລ້ວກໍສະເຫນີໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານປະຕູດຽວ ຄົ້ນຄວ້າອະນຸມັດການລົງທຶນ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກນີ້, ກໍຄວນລົບລ້າງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລ້ວມອບສິດໃຫ້ຂະແຫນງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ, ໃນກໍລະນີປະຕິບັດໄດ້ດີ ຫລື ບໍ່ນັ້ນ ກໍແມ່ນໃຫ້ຂະແຫນງການນັ້ນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ - lattana banner 1 - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ - lattana banner - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ -    AD conten website - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າປະເທດ ໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນກົນໄກອະນຸຍາດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ
No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!