12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ

- 011508 - 12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ
- Untitled design - 12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ
  1. ບໍ່ຄິດຈະທ້ອນເງິນ : ຍິ່ງທ່ານປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງໃຊ້ເງິນໂດຍບໍ່ທ້ອນດົນເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ຈະມີເງິນ ຫລື ການລົງທຶນກໍຈະໜ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອເຖິງເວລາສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນຈະມີເຮືອນ, ມີລົດ ກໍບໍ່ມີເງິນຊື້ ຫລື ຈະລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດຕໍ່ຍອດກໍບໍ່ມີເງິນ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນມີ,​ ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ມີ. ດັ່ງນັ້ນ ເລີ່ມທ້ອນເງິນແຕ່ມື້ນີ້ກໍຍັງບໍ່ຊ້າເກີນໄປ.
  2. ບໍ່ວາງແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ : ບັນຫາດຶງໜ້າບໍ່ຮອດຫລັງ ຫລື ມີລາຍຮັບຫລາຍປານໃດກໍບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ ຫລື ພໍກັບລາຍຈ່າຍແຕ່ບໍ່ມີເງິນທ້ອນ ນັ້ນເປັນຍ້ອນທ່ານບໍ່ມີການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍເລີ່ມຈົດບັນທຶກລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຄວນກຳນົດເງິນທີ່ຕ້ອງທ້ອນນຳ ກໍຈະສາມາດຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.
  3. ບໍ່ລົງມືເຮັດ : ສາເຫດສຳຄັນແມ່ນການບໍ່ລົງມືເຮັດ ຫາກທ່ານຕັ້ງໃຈໄວ້ແລ້ວວ່າຈະທ້ອນເງິນ, ຈະປະຢັດກໍຂໍໃຫ້ລົງມືເຮັດ ວາງແຜນໃຫ້ດີ ແລະ ເຮັດຕາມໃຫ້ໄດ້ ຮັບຮອງວ່າທ່ານເຮັດມັນໄດ້ແນ່ນອນ.
  4. ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ : ທ່ານກໍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະຮັ່ງມີ ມີເງິນມີຄຳໄດ້ ຢ່າສະແດງອອກເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈທີ່ສົ່ງເສີມໂຕເອງດ້ວຍຄວາມຄິດໃນດ້ານຮ້າຍວ່າທ່ານຈະບໍ່ມີທາງຮັ່ງມີໄດ້ ເພາະຄວາມຄິດຈະກຳນົດການກະທຳ ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ພ້ອມກໍລົງມືເຮັດມັນເລີຍ ທ່ານຕ້ອງຮັ່ງມີຈັກມື້ໜຶ່ງຢ່າງແນ່ນອນ.
  5. ເປັນໜີ້ : ໜີ້ທ່ີມາພ້ອມກັບດອກເບ້ຍ ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຮັ່ງມີຈັກເທື່ອ ເມື່ອຫາເງິນມາໄດ້ທ່ານກໍຕ້ອງເອົາມາໃຊ້ຈ່າຍໜີ້, ບໍ່ມີໄດ້ເກັບໄດ້ທ້ອນ ຫລື ເອົາໄວ້ລົງທຶນຫຍັງໄດ້ເລີຍ. ​ທາງທີ່ດີທ່ານຄວນຈັດລາຍຈ່າຍໃຫ້ດຸ່ນດ່ຽງກັບລາຍຮັບ ແລະ ທ້ອນຈົນກ່ວາຈະພໍມີເງິນຊື້ສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ຈະດີກ່ວາ.

6.​ ບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ : ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິ່ງທີ່ຢາກຈະໄດ້ ຫລື ຢາກຈະເຮັດຄືກັນໝົດ, ແຕ່ຢູ່ບ່ອນວ່າເຮົາຈະສາມາດອົດທົນໄດ້ປານໃດ ຖ້າຫາກທ່ານຍອມແພ້ເຮັດຕາມທີ່ຕ້ອງການ ກໍບອກໄດ້ເລີຍວ່າຕ້ອງເສຍເງິນຈຳນວນຫລາຍກັບສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນໂຕທຳລາຍຄວາມຮັ່ງມີຂອງທ່ານ.​ ສະນັ້ນ, ຝຶກໃຈແຂງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລ້ວຈະຮູ້ເລີຍວ່າທ່ານຈະທ້ອນເງິນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນແທ້.

  1. ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເງິນ : ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການເງິນນັ້ນສຳຄັນ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ທ້ອນເງິນເກັ່ງ ແລະ ສາມາດທ້ອນເງິນໄດ້, ແຕ່ການບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການກັບເງິນເລີຍ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮັ່ງມີຊ້າກ່ວາທີ່ຈະເປັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນສຶກສາຄວາມຮູ້ເລື່ອງເງິນຕື່ມອາດຫາໜັງສືກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຫລື ຫາໂອກາດໄປຟັງສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດການເງິນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ໂຕເອງ.

8.​ ບໍ່ເລືອກລົງທຶນ : ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດຫຍັງຈັກຢ່າງຈະເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນໃຫ້ທ່ານມີລາຍຮັບຫລາຍຂຶ້ນ ຢ່າຫວັງຝາກຊີວິດໄວ້ກັບວຽກບໍລິສັດຮັບເງິນເດືອນໄປແຕ່ລະເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເພາະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແນ່ນອນ ຢ່າຢ້ານການລົງທຶນໃນທຸລະກິດ ເພາະເມົາແຕ່ຢ້ານກໍຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຈັກເທື່ອ, ແຕ່ທຸລະກິດກໍມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ ຈຶ່ງຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດຢ່າງຮອບຄອບໄປນຳ.

  1. ບໍ່ມີການວາງແຜນອະນາຄົດ : ຫາກວ່າທ່ານໃຊ້ຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນ ທຸກຢ່າງຈະດຳເນີນໄປຕາມຄວາມສະດວກສະບາຍ ບໍ່ມີກຳນົດວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕອນໃດ ທ່ານກໍຄົງຄິດເອົາໄດ້ວ່າຍັງບໍ່ຕ້ອງທ້ອນ. ສະນັ້ນ, ຄວນເລີ່ມຕົ້ນກຳນົດວາງແຜນຊີວິດໄດ້ແລ້ວຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມື້ອື່ນມີຫຍັງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍແດ່ ແລະ ມື້ນີ້ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າຄວນຈະທ້ອນເງິນໄວ້ໄດ້ແລ້ວ.

10.​ ຕິດຍີ່ຫໍ້ແພງໆ : ສິ່ງຂອງແພງໆ, ຍີ່ຫໍ້ດັງໆທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບອາດຈະເປັນສິ່ງຂອງທີ່ກຸ້ມຄ່າກໍແມ່ນ, ແຕ່ຢ່າລືມວ່າສິ່ງຂອງເຫລົ່ານີ້ມີລາຄາສູງ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍມີລຸ້ນໃໝ່ອອກມາໃຫ້ຢາກຊື້ອີກ ມັນເປັນການເຮັດໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານຫາຍໄປເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ລອງປ່ຽນມາຫາຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ດີແຕ່ລາຄາບໍ່ແພງຫລາຍມາໃຊ້ ແລ້ວທ້ອນເງິນສ່ວນຕ່າງຂອງລາຄາເອົາມາເປັນເງິນທ້ອນຈະດີກ່ວາ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ

11.​ ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ : ຫລາຍຄົນບໍ່ຄິດຈະທ້ອນເງິນ, ບໍ່ຄິດຈະປະຢັດ ເພາະຍັງບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກຢາກທ້ອນເງິນຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ລອງມາເລີ່ມຕົ້ນຈາກເປົ້າໝາຍສັ້ນໆ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນ : ແຂ່ງກັນທ້ອນເງິນກັບນ້ອງໃຫ້ໄດ້ຄົນລະ 2 ລ້ານກີບພາຍໃນ 3 ເດືອນ ຖ້າໃຜແພ້ຈະເສຍສ່ວນຕ່າງໃຫ້ຜູ້ຊະນະ ແລ້ວທ່ານກໍປ່ຽນເປົ້າໝາຍໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

  1. ຂາດຄວາມຮັກໃນວຽກ ຫລື ທຸລະກິດ : ບໍ່ຄວນເຮັດທຸລະກິດ ຫລື ອາຊີບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ສົນໃຈແທ້ ຫລື ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍພໍທີ່ຈະເຮັດໂດຍເດັດຂາດ ເພາະທ່ານຈະເຮັດມັນໄດ້ບໍ່ດີ, ແຕ່ຖ້າເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ, ມ່ວນກັບສິ່ງນັ້ນ ທ່ານຈະສາມາດເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ໝົດມື້, ຫາສິ່ງທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ສຶກສາໃຫ້ດີ ສະແດງສັກກະຍະພາບອອກມາໃຫ້ເຕັມທີ່ ແລ້ວທ່ານກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 12 ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການເງິນບໍ່ດີຂຶ້ນຈັກເທື່ອ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!