7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.

7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ. - all salary 2019 2 - 7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.
7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ. - 16583075379783 - 7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.

    

ໃນໄລຍະເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ແຕ່ເຮົາຍັງເຮັດວຽກເທົ່າເກົ່າ ຫລື ອາດຈະໜັກຂຶ້ນຕື່ມ ຈະມີວິທີລົມເລື່ອງເງິນເດືອນເມື່ອສະໝັກວຽກໄດ້ແນວໃດແດ່ ? ຫລາຍຄົນທີ່ກຳລັງຊອກວຽກໃໝ່ໃນຕຳແໜ່ງລະດັບຜູ້ຈັດການຂຶ້ນໄປທີ່ໄດ້ເງິນເດືອນສູງຂຶ້ນ ຫລື ບາງຄົນຫາກໍຮຽນຈົບແຕ່ກໍຢາກໄດ້ຕຳແໜ່ງສູງໆ ເງິນເດືອນສູງໆ ໄລຍະນີ້ມີຄຳຖາມຫລາຍເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໃນສະຖານະການແບບນີ້ ຄົງເປັນໄລຍະທີ່ຫລາຍຄົນຍື່ນເອກະສານສະໝັກງານໄປແລ້ວ ແລະ ໄດ້ການຕອບຮັບມາແລ້ວ, ແຕ່ຈະລົມເລື່ອງເງິນແນວໃດດີ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີບາງເຕັກນິກ ແລະ ວິທີຄິດດີໆມາແນະນຳບັນດາທ່ານ.

 1. ກຳນົດເປົ້າໝາຍເລື່ອງເງິນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ສູງສຸດ, ຕໍ່າສຸດ ເທົ່າໃດທີ່ຮັບໄດ້ : ກ່ອນເລີ່ມການຕໍ່ລອງ ເຮົາຄວນມີໂຕເລກໃນໃຈກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ລອງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ສັບສົນໃນໂຕເອງ.
 • ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ເຮົາຮັບໄດ້ ໝາຍເຖິງ ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ຈະບໍ່ເສຍໃຈທີ່ເລືອກວຽກນີ້ ຫລື ຈົບລົງດ້ວຍການລາອອກຫລັງຈາກຕົກລົງເຮັດວຽກພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ.
 • ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່າໃດທີ່ເຮົາຢາກໄດ້ ໝາຍເຖິງ ເໝາະສົມ ກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມທຸ້ມເທທີ່ເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ ແລະ ເຮົາຈະມີຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຫລັງຈາກນີ້, ແຕ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຖ້າເຮົາໄດ້ວຽກນີ້ທີ່ເງິນເດືອນເທົ່ານີ້ແທ້ໆ ເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດແບບກຸ້ມຄ່າເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບມາ ທັງທັກສະ, ຄວາມທຸ້ມເທເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຜົນງານທີ່ຈະອອກມາ ແລ້ວຈະບໍ່ຕ້ອງຖືກໄລ່ອອກພາຍຫລັງ.
 1. ລະບຸສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຍອມແລກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນເດືອນກ້ອນນີ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງ :
 • ໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ການຕໍ່ລອງ ຍ່ອມຕ້ອງມີການແລກປ່ຽນກັນຂອງສອງຝ່າຍ ການປ່ຽນວຽກ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ວັດແທກຈາກໂຕເງິນຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ ? ຫລາຍຄົນເລືອກວຽກນີ້ຍ້ອນຕອນທຳອິດຄິດວ່າໄດ້ເງິນເດືອນຫລາຍ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດແທ້ໆແລ້ວພົບວ່າ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງແລກມາດ້ວຍເງິນຈຳນວນນີ້ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຢາກໂຍນໃບບິນເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຖິ້ມ ແລ້ວໄປຊອກວຽກອື່ນເຮັດແທນ.
 • ເວລາໃນການເຮັດວຽກ ຕ້ອງເຮັດວຽກນອກເວລາ, ເສົາ-ອາທິດ ແລະ ວັນພັກນຳຫລືບໍ່ ?
 • ສຸຂະພາບ ທັງກາຍ ແລະ ໃຈ, ວຽກເຄັ່ງຄຽດ, ວຽກໜັກ, ວຽກທີ່ຕ້ອງຮອງຮັງຈິດໃຈຄົນ ມັກຈະຈ່າຍຄ່າໂຕຄົນເຮັດວຽກທີ່ສູງກ່ວາວຽກທີ່ເບົາສະບາຍຢູ່ແລ້ວ.
 • ການເດີນທາງ ໃນແຕ່ລະມື້ຕ້ອງພົບກັບບັນຫາການຈະລາຈອນຕິດຂັດຈັກຊົ່ວໂມງ ? ຕ້ອງມີລົດຂອງໂຕເອງຫລືບໍ່ ?
 • ການພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບາງວຽກເຮົາຕ້ອງຍອມໄປລົງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາແພງໆເພື່ອພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງໃຫ້ທັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຖືເປັນການລົງທຶນຊະນິດໜຶ່ງ.
 • ການເຂົ້າສັງຄົມ ວຽກທີ່ເງິນເດືອນສູງໆຢູ່ໃນສັງຄົມແພງໆມີໂອກາດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງມີຄ່າກິນດື່ມ-ຄ່າທ່ອງທ່ຽວທີ່ສູງຂຶ້ນໄປນຳ.
 • ພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນ ລອງຄຳນວນກ່ອນວ່າເງິນເດືອນໃໝ່ທີ່ເຮົາກຳລັງຢາກໄດ້ ໂດຍລວມແລ້ວເຮົາຕ້ອງເສຍພາສີໃນຖານສູງຂຶ້ນຫລືບໍ່ ແລ້ວໂດຍລວມຍັງກຸ້ມຄ່າຢູ່ບໍ່ ?
 • ໜ້າວຽກທີ່ເຮົາສົນໃຈ ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຄວາມໜ້າຫລົງໄຫລ, ມີພະລັງໃນການເຮັດວຽກ ບາງເທື່ອກໍອາດຈະບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບເງິນເດືອນທີ່ເຮົາຢາກໄດ້.
 • ຫລາຍຄົນຢາກມີເງິນເດືອນສູງໆ ຕຳແໜ່ງສູງໆ ສັງຄົມແພງໆ ແຕ່ກໍມີເວລາເປັນຂອງໂຕເອງສະບາຍໆ ບອກເລີຍວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຄົນເຮົາຈະໄດ້ທຸກຢ່າງ. ການເຮັດວຽກລ້ວນມີເງື່ອນໄຂຂອງມັນຢູ່ສະເໝີ ອັນນີ້ແມ່ນເຮົາກຳນົດບົດຝຶກຫັດໃນການປ່ຽນວຽກ ຫລື ຊອກວຽກເອງໃຫ້ຈະແຈ້ງກ່ອນ. ຕ້ອງຈະແຈ້ງກັບໂຕເອງວ່າອັນໃດທີ່ເຮົາຢາກໄດ້, ຮັບໄດ້ ແລະ ອັນໃດທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ.
 1. ຮູ້ມູນຄ່າຂອງຕຳແໜ່ງວຽກທີ່ກຳລັງສະໝັກ ໃນວິໄສທັດຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດນີ້ : ເງິນເດືອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບອົງກອນຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ມັກຖືກກຳນົດດ້ວຍສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຄງສ້າງເງິນເດືອນ ມັນແມ່ນໂຕກຳນົດມາດຕະຖານຂອງທຸກຕຳແໜ່ງວຽກໃນບໍລິສັດນັ້ນໆວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັນແລ້ວ ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງຄວນໄດ້ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ສູງສຸດເທົ່າໃດ ເພື່ອຫຍັງແດ່ ?
 • ໃຫ້ເກີດຄວາມເທົ່າທຽມກັນພາຍໃນບໍລິສັດ : ໃນຕຳແໜ່ງວຽກດຽວກັນ ຫລື ທຽບເທົ່າ, ໃຊ້ທັກສະທີ່ຫາຍາກເທົ່າໆກັນ, ຜົນງານທີ່ຄາດຫວັງເທົ່າໆກັນ, ຕໍ່າກ່ວາ ຫລື ສູງກ່ວາ ໃຫ້ມີເງິນເດືອນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ບໍ່ຫລຸດໂຕນກັນເກີນໄປ ຫລື ຕໍ່າຈົນເກີນໄປ.
 • ເທົ່າທຽມກັບຕຳແໜ່ງວຽກພາຍນອກບໍລິສັດ : ເພື່ອເວລາຫາຄົນ, ດຶງໂຕມາເຮັດວຽກແລ້ວຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ຢູ່ ທັງນີ້ຕ້ອງເບິ່ງຫລາຍປັດໄຈປະກອບ ບາງເທື່ອບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ສະຫວັດດີການດີຫລາຍອາດໃຫ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍກ່ວາບໍລິສັດນ້ອຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນຮູ້ຈັກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນເດືອນເປັນຈຸດຂາຍໃນການດຶງຄົນເກັ່ງໆມາເຮັດວຽກ.
 • ເໝາະສົມກັບສະຖານະການທາງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ໝາຍເຖິງ ຕຳແໜ່ງວຽກນັ້ນໆຈຳເປັນ, ສຳຄັນຕໍ່ການເດີນໜ້າຕໍ່ຂອງທຸລະກິດນັ້ນຫລືບໍ່ ຖ້າທ່ານເປັນຝ່າຍໄອທີໃນບໍລິສັດທົ່ວໆໄປອາດເປັນພະນັກງານເສີມ, ແຕ່ຖ້າເປັນທຸລະກິດຮັບພັດທະນາເວັບໄຊກໍອາດກາຍເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ວາຂຶ້ນມາໄດ້, ແຕ່ກໍຕ້ອງແລກມາໂດຍການເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ແລະ ມີແຮງກົດດັນເລື່ອງເປົ້າທາງທຸລະກິດຫລາຍກ່ວາສະໜັບສະໜູນເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນແລ້ວ ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າບໍລິສັດ ຫລື ທຸລະກິດທີ່ເຮົາກຳລັງຕໍ່ລອງນຳຕີມູນຄ່າຕຳແໜ່ງວຽກນີ້ເທົ່າໃດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຫາຈຸດຮ່ວມຂອງທັງສອງຝ່າຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຮູ້ເລີຍວ່າເປັນໄປໄດ້ ຫລື ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
 1. ສຶກສາ Market Price ແລະ ເຮັດວຽກບ້ານເລື່ອງການສຳຫລວດເງິນເດືອນ : ກວດເບິ່ງອັດຕາເງິນເດືອນໃນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານໃນຕະຫລາດແຮງງານກ່ອນ ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ທ່ານຢູ່ເລີຍ ບໍ່ແມ່ນໃນວົງກ້ວາງທົ່ວໆໄປ ເພາະມັນອາດຈະທຽບກັນບໍ່ໄດ້ ສິ່ງນີ້ເປັນໂຕບົ່ງບອກໄດ້ດີວ່າໂຕເລກທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ກັບນາຍຈ້າງຂອງທ່ານເມື່ອເຂົາຖາມເງິນເດືອນທີ່ຄາດຫວັງ ຫລື Expected Salary ຈະບອກວ່າເທົ່າໃດດີຈາກຜູ້ຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດແຮງງານ ທີ່ມີປະສົບການຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານ ຫລື ສຳລັບຕຳແໜ່ງວຽກນັ້ນໆ ທ່ານສາມາດທຽບໄດ້ກັບໂຕເລກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລ່ວງໜ້າໃນອັດຕາເງິນເດືອນທີ່ທ່ານຂໍວ່າສູງກ່ວາຕະຫລາດ ຫລື ວ່າຕໍ່າກ່ວາຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດເທົ່າກັບທ່ານຫລືບໍ່ ສາມາດຫາໄດ້ຈາກເວັບໄຊຊອກວຽກກໍມີການເຮັດແບບສຳຫລວດອອກມາທຸກປີ.
 2. ຮູ້ທັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນທີ່ມີສ່ວນໃນການຕັດສິນໃຈ : ເວລາເຮົາຕໍ່ລອງເງິນເດືອນ ເຮົາກຳລັງຕໍ່ລອງກັບໂຕບຸກຄົນ ຄື ຫົວໜ້າວຽກ ຫລື ຝ່າຍບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດຕັດສິນໃຈ.
 • ຕໍ່ລອງກັບຝ່າຍບຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ຫາຄົນມາດົນແລ້ວຍັງບໍ່ໄດ້ຄົນ ເພາະສະນັ້ນ ຈຸດປະສົງທາງບຸກຄະລາກອນກໍຈະຢາກໃຫ້ສາມາດປິດການຊອກຫາຕຳແໜ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍໄວ.
 • ຕໍ່ລອງກັບຫົວໜ້າໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ຕຳແໜ່ງນີ້ອາດຈະເປັນຕຳແໜ່ງທີ່ໃນສາຍຕາຂອງຫົວໜ້ານັ້ນທ່ານບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງຫລາຍ ພຽງແຕ່ມາເປັນແຂນຂາໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍກັບໂຕເຂົາເທົ່ານັ້ນ ວິທີການຕໍ່ລອງກໍຈະເປັນແບບໜຶ່ງ, ແຕ່ຖ້າຕຳແໜ່ງນີ້ຫົວໜ້າຂອງທ່ານຢາກໄດ້ຄົນທີ່ມາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດບໍ່ເປັນ ທ່ານກໍຈະມີອຳນາດຕໍ່ລອງເງິນເດືອນໃນອີກແບບໜຶ່ງ. ສະນັ້ນແລ້ວ ສຳຄັນຫລາຍທີ່ເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈການຕີຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງຕຳແໜ່ງວຽກທີ່ສະໝັກໃນສາຍຕາຂອງຄົນທີ່ກຳລັງຕໍ່ລອງນຳ.
 1. ເວົ້າເລື່ອງເງິນໃຫ້ຖືກເວລາ : ຄ່າໂຕເຮົາຈະຖືກ ຫລື ແພງຂຶ້ນຢູ່ກັບຄົນທີ່ຈ້າງເຮົາຕັດສິນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນເລື່ອງຜົນງານທີ່ບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບ, ເລື່ອງຂອງຄ່າຕອບແທນບາງເທື່ອກໍຖືກຖາມມາ ຫລັງຈາກສຳພາດແລ້ວເລີຍ, ແຕ່ບາງຄົນຍັງບໍ່ທັນສຳພາດເລີຍວ່າເຮົາມີຫຍັງດີ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ແດ່ ກໍຖາມເລື່ອງເງິນເດືອນກ່ອນ ເຊິ່ງຄວາມຈິງກໍບໍ່ຜິດ ບາງຄົນເບິ່ງວ່າຖ້າເງິນເດືອນບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງລົມກັນເສຍເວລາ ບຸກຄະລາກອນບາງເທື່ອກໍບໍ່ຢາກຈະເສຍເວລາຖ້າເກີດເປົ້າໝາຍບໍ່ກົງກັນ, ແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໂຕຢ່າຟ້າວຕັດໂອກາດໂຕເອງ ແນະນຳໃຫ້ລົມເລື່ອງໜ້າວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາກ່ອນ ຈົນຝ່າຍນາຍຈ້າງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເຮົາ ແລະ ເມື່ອເຮົາຜ່ານຮອບການສຳພາດແລ້ວ ຈຶ່ງເລີ່ມຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍຕໍ່ລອງຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດທີ່ອາດຈະໄດ້ຫລາຍກ່ວາອັດຕາຄ່າຈ້າງທີ່ຕອນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກກັນເລີຍ.
 2. ຕ້ອງຫາຊ່ອງທາງອື່ນໄວ້ເປັນສຳຮອງ ຢ່າຈົນມຸມ : ສຸດທ້າຍຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບການເອີ້ນ ຫລື ສະເໜີໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເຮົາຄວນຈະຫາຊ່ອງທາງທີ່ເປັນໂຕສຳຮອງໄວ້ແດ່ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາຕໍ່ລອງໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີແຜນສຳຮອງ ເຮົາກໍຈະມີຄວາມກົດດັນ ແລະ ສູນເສຍອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງ. ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າດ້ວຍໂຕເລກເທົ່ານີ້ ເຮົາມີວຽກອື່ນທີ່ເຮົາສົນໃຈຫລາຍກ່ວາ ຫລື ວ່າເຮົາເຮັດວຽກເກົ່າກໍໄດ້ ໃຫ້ເກັບຊ່ອງທາງນີ້ໄວ້ໃນກະເປົ໋າ ແລ້ວເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ລອງດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຈົນມຸນ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ແລະ ຕ້ອງຈຳໃຈຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີ ແລ້ວມາເສຍໃຈພາຍຫລັງ. ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ຊອກວຽກອື່ນໄວ້ເລີຍ ເມື່ອຝ່າຍທີ່ເຮົາຕໍ່ລອງນຳຮູ້ວ່າເຮົາຕ້ອງການວຽກນີ້ຫລາຍໆ ທັງຍັງບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ເຂົາກໍມີອຳນາດຕໍ່ລອງໄວ້ຫລາຍກ່ວາແລ້ວ, ແຕ່ກໍຕ້ອງຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ບໍ່ແມ່ນໂອ້ອວດວ່າມີວຽກລໍຖ້າຢູ່ຫລວງຫລາຍ ບໍ່ເຮັດວຽກນີ້ກໍໄດ້ ຈົນເຂົາຊັງຂີ້ໜ້າ.
 • ສຸດທ້າຍກໍຍັງຊວນໃຫ້ທຸກຄົນພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ຢ່າຄິດແຕ່ຈະເອີ້ນເງິນເດືອນສູງໆໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ມີທັກສະ ຫລື ປະສົບການ, ບາງໄລຍະອາດຈະຕ້ອງຍອມຫລຸດເງິນເດືອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບປະສົບການໂຕເອງກ່ອນ ແລ້ວເມື່ອເຮົາເກັ່ງແລ້ວ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວົງການນັ້ນແລ້ວແທ້ໆ ກໍຄ່ອຍເຖິງເວລາທີ່ສາມາດເອີ້ນເງິນເດືອນສູງໆໄດ້ ເຊິ່ງກໍບໍ່ມີໃຜກ້າວ່າຫຍັງໃຫ້ແລ້ວ.

 

7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ. - lattana banner 1 - 7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.
7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ. -  AD conten website - 7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.
7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ. - lattana banner - 7 ເຕັກນິກຮ້ອງເງິນເດືອນສູງໆ ຕ້ອງຮູ້ມູນຄ່າໂຕເອງໃນວຽກ ແລະ ເວລາຄວນຈະເວົ້າ.
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!