ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ສະພາ

- Untitled design - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ສະພາ

ໃນລະຫວ່າງການກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາຜ່ານມານີ້, ກະຊວງການເງິນໄດ້ຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະການບໍ່ດັດແກ້ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ 2017 ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ລາຍຮັບອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ການເກັບລາຍຮັບຈາກຊັບສີນ, ຄ່າເຊົ່າ, ສໍາປະທານ ຫລື ລາຍຮັບທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກການກະທໍາຜິດ ລວມເຖິງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໃຫ້ລວມສູນ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍກອງທຶນຕ່າງໆ ແລະ ບັນຫາປິ່ນອ້ອມອື່ນໆວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫລຸດ 7% ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຈະສຸມໃສ່ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ພະນັກງານເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ 10 ຂໍ້ຫ້າມຂອງພະນັກງານການເງິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຮີບຮ້ອນສະຫລຸບການສໍາຫລວດຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ຕິດຕາມກວດກາດ່ານພາສີຊາຍແດນ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັດລອບໜີພາສີ-ອາກອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະຄົ້ນຄວ້າຫລຸດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນລົງຕາມຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ, ສໍາລັບຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າສໍາປະທານ ແລະ ການຂາຍຊັບສີນຂອງລັດ ແມ່ນຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ເລັ່ງທວງເອົາລາຍຮັບທີ່ຍັງຄ້າງມອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນ: ເງິນຈາກການຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນລັດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ບໍລິສັດ ຈິດຈະເລີນ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດໃນມູນຄ່າ 6,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຕິດຕາມເງິນຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ, ຄ່າພາກຫລວງຈາກໂຄງການໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 ທີ່ຍັງຄ້າງປະມານ 3,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າບິນຜ່ານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດໃນປີນີ້, ຂະນະດຽວກັນກໍຈະປະຕິບັດມາດຕະການປັບໄໝ ຫລື ຍົກເລິກສັນຍາເຊົ່າກິດຈະການໃນກໍລະນີຫາກມີການຊໍາລະຊ້າ ຫລື ຫາກມີການລະເມີດ ແລະ ເຮັດຜິດສັນຍາ. ສ່ວນກໍລະນີໜີ້ຄ້າງມອບຈາກບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິງຈໍາກັດຈໍານວນ 20,42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບບໍລິສັດເພື່ອຊອກວິທີແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການຫັກລົບພັນທະຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກັບພັນທະອາກອນ, ໃນນີ້ແມ່ນຈະມີກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເບື້ອງສົ້ນເຂົ້າເພື່ອຮັກສາໄວ້ຫັກ ຫລື ສົ່ງຄືນເມື່ອມີການສົ່ງອອກ, ແຕ່ຈະກວດລະອຽດບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ນໍ້າມັນໃນເວລານໍາເຂົ້າໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີຊ່ອງຫວ່າງ, ນອກຈາກນີ້, ຈະເລັ່ງປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານເພື່ອສັງລວມບັນຊີ ແລະ ເຕົ້າໂຮມຊັບສີນຕ່າງໆທີ່ສານຕັດສີນຮິບເປັນຂອງລັດແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຂຶ້ນບັນຊີລວມສູນຢູ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສີນຂອງລັດຕາມຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສໍາລັບງົບປະມານຂອງຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເຫັນວ່າຜ່ານມາຍັງບໍ່ທັນລວມສູນທຸກແຫລ່ງເງິນທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕົວຈິງຂອງ 2 ຂະແໜງດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ: ທຶນຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນໃນປີ 2018 ນີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໃນຄໍາແນະນໍາສ້າງແຜນໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆ ແຍກໃຫ້ເຫັນແຜນລາຍຈ່າຍທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ນອນໃນລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງຕົນ ເພື່ອສັງລວມໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ລວມທັງສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສັງລວມທຶນຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໃນ 2 ຂະແໜງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ. ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງບັນດາກອງທຶນຕ່າງໆນັ້ນ, ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນລັດຖະບານ ກໍຄືກະຊວງການເງິນໄດ້ມີການສັງລວມຕິດຕາມບັນຊີກອງທຶນຕ່າງໆທີ່ເປີດບັນຊີໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດທີ່ມີທັງໝົດ 13 ບັນຊີ ແລະ ມີຍອດເຫລືອໃນບັນຊີປະມານ 400 ກວ່າຕື້ກີບ.

ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂະແໜງການຕົນຈະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບຢູ່ໃນລະດັບ 98% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຈະບໍ່ສະເໜີດັດແກ້ງົບປະມານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຕື່ມອີກ, ສ່ວນແຜນການເກັບລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ດັດແກ້ ແລະ ຍັງຮັກສາເພດານເກົ່າຕາມແຜນການທີ່ສະພາໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ສະເພາະລາຍຈ່າຍແມ່ນໄດ້ມີການດັດສະເລ່ຍພາກລາຍຈ່າຍຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ບາງທ້ອງຖິ່ນນອນໃນເພດານລວມແຜນງົບປະມານທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນອື່ນໆ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ສະພາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ສະພາ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນຊີ້ແຈງຫລາຍບັນຫາຕໍ່ສະພາ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!