ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

- advert banner 728 90 728x90 - ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

ໃນຫລາຍປີຜ່ານມາບັນຫາ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິ ການທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບເກີດຢູ່ໃນ ສັງຄົມຢ່າງແຜ່ຫລາຍເປັນຕົ້ນ ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ເສຍຄຸນ, ລາຄາ ສິນຄ້າຂຶ້ນແບບຜິດປົກກະຕິ, ສິນ ຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກົດໝາຍ ໄດ້ກຳນົດ, ສິນຄ້າປອມແປງ ຫລື ລອກຮຽນແບບ, ປົນເປື້ອນສານ ເຄມີ, ບໍ່ຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ມີການໂຄສະ ນາເກີນຈິງ, ມີການກັກຕຸນສິນຄ້າ, ມີການທຸ້ມຕະຫລາດ, ຊັ່ງຜອງ ວັດແທກບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ສິນຄ້າບໍ່ ມີສະຫລາກເປັນພາສາລາວ ແລະ ບາງຄັ້ງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີໃບ ທະບຽນດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ໃຫ້ ເກີດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຜູ້ບໍລິ ໂພກ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ.

- new3 - ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

 

 

+ ສານ​ປະຊາຊົນ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​ຈະ​ເລັ່ງປັບປຸງ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ

+ ອຸດົມໄຊທຳລາຍສິ້ນສ່ວນສັດປ່າທີ່ຢຶດໄດ້ເປັນຈຳນວນຫລາຍ

 

 

- lattana 1 - ລັດສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະກັດກັ້ນສິນຄ້າບໍ່ມີຄຸນນະພາບ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວເຫັນໄດ້ຄວາມຈຳເປັນ ຄວາມສຳຄັນ ໃນການປົກປ້ອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ. ສະນັນ, ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2010 ຈິ່ງ ໄດ້ອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປົກ ປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຮັບປະ ກັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປອດໄພ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຈາກຜົນກະທົບ ທາງລົບທີ່ເນື່ອງມາຈາກການຊົມ ໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ.

ນອກນັ້ນ, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືດ້ານ ນິຕິກຳເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດໃນການສະກັດ ກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຫລືຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ ການບໍລິການກໍ່ຄວາມຜິດດ້ວຍ ເຈດຕະນາ ຫລື ບໍ່ເຈດຕະນາ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ, ໃນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເປີດໂຕໂທລະ ສັບສາຍດ່ວນ 1510 ເພື່ອເປັນ ເຄື່ອງມືໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກ ລັດໄດ້ປະສານສົມທົບກັນ ຫລື ຮ່ວມກັນປົກປ້ອງສິດຜົນປະ ໂຫຍດຂອງຕົນທັງຊ່ວຍເປັນ ຫູເປັນຕາໃຫ້ ພາກລັດເອົາໂທດ ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງ ເຖິງຄວາມປອດ ໄພ ຫລື ເອົາປຽບປະຊາຊົນ ໂດຍການແຈ້ງ ເບາະແສ ຫລື ຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການ ບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານໃນແຕ່ ລະກໍລະນີຄື: 1. ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫລືບໍ່ໄດ້ຕາມເງ່ືອນໄຂມາດຕະ ຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້; 2. ເມື່ອ ມີການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໂດຍບໍໄດ້ຮັບອະ ນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ ຮັບພິດຊອບ; 3. ສິນຄ້າທີ່ປອມ ແປງ, ລອກຮຽນແບບ, ເສຍ ຄຸນ, ໝົດອາຍຸ ແລະ ປົນເປື້ອນ ສານເຄມີ; 4. ບໍ່ຕິດປ້າຍລາຄາ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເປັນເງິນ ກີບ, ສິນຄ້າບໍ່ມີສະຫລາກເປັນ ພາສາລາວ, ໂຄສະນາເກີນຈິງ ແລະ 5. ບໍ່ມີໃບທະບຽນວິສາ ຫະກິດ, ມີການກັກຕຸນສິນຄ້າ, ມີການທຸ້ມຕະຫລາດ, ຊັ່ງຜອງ ວັດແທກບໍໄດ້ ມາດຕະຖານເພື່ອ ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດລົງໄປ ກວດກາ ແລະ ດຳເນີນການຕໍ່ຜູ້ ລະເມີດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດນຳໃຊ້ສາຍ ດ່ວນ 1510 ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີ ປະຊາຊົນໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງ ຫ້າວຫັນ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງເບາະ ແສ ຫລື ຂໍ້ມູນທັງໝົດ 78 ກໍ ລະນີ, ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ແຈ້ງເຂົ້າມາ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລາຍ ຂະແໜງການເປັນຕົ້ນກ່ຽວ ກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ມີ 17 ກໍລະນີ); ຂະ ແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ (ມີ 15 ກໍລະນີ); ຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກ (ມີ 13 ກໍລະນີ); ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທ ລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ (ມີ 6 ກໍລະນີ) ແລະ ຂະແໜງ ການອື່ນໆ (ມີ 27 ກໍລະນີ) ຫລັງ ຈາກໄດ້ຮັບເບາະແສແຈ້ງເຂົ້າ ມາກົມການຄ້າພາຍໃນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ ປະສານງານຫາຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດກາ ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ ສຳເລັດໄປ 44 ກໍລະນີ, ຍັງ ດຳເນີນການ 18 ກໍລະນີ ແລະ ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ 16 ກໍລະນີ ສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຍ້ອນບໍ່ສາ ມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮ້ອງທຸກໃນເວ ລາປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳນວນ ຫລັກຖານຕ່າງໆເພື່ອດຳເນີນ ການແກ້ໄຂ.

ການສ້າງສາຍດ່ວນ 1510 ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນເວທີພົບປະໂດຍກົງ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ປະຊາ ຊົນ ຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອ ຮ່ວມກັນສະກັດ ກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິ ການທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນການ ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ ປະຊາຊົນໃນການແຈ້ງ ທຸກຫາ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ລັດ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ເຮັດໜັງສືສະເໜີຮ້ອງທຸກ. ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນ, ມີເບາະແສ ຫລື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ຕາມແຕ່ລະກໍນີຂ້າງເທິງ ແມ່ນ ສາມາດໂທແຈ້ງຫາກົມການຄ້າ ພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຕາມວັນເວລາລັດ ຖະການ.

error: Content is protected !!