ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ

ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ - Untitled design - ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ

ເພື່ອເປັນອີງໃນການກວດສອບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍ້າຊ້ອນ, ພ້ອມທັງອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໂດຍສະເພາະການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ປະສິດທິຜົນ,ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2017 ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ຂຶ້ນທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ.ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອເປັນການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ເຊິ່ງປັບປຸງຈາກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2066/ກງ ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2015 ແນໃສ່ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີປະສິດທິພາບທັງເຮັດໃຫ້ກົງຈັກການບໍລິຫານລັດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນທີ່ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອງເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາສາມາດຕີລາຄາໃນຫລາຍຂະແໜງການຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ໃນນັ້ນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ມີສະພາບຂະຫຍາຍຕົວຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ຫລາຍບັນດາກິດຈະກໍາຂອງແຕ່ຂະແໜງການໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງານຫລາຍໂຄງການໃນແຕ່ລະປີໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 2066/ກງ ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງມີຫລາຍອັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ວາງຂໍ້ກໍານົດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ໃນປັດຈຸບັນກໍຄືອານາຄົດໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຈ່າຍວຽກງານຕ່າງໆທັງເຄື່ອນໄຫວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ - Wave100S AD to Website 2020 0 - ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ບັນດາຫລັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດເຂົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແມ່ນຈະຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນໂດຍສະເພາະຫລັກການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອໃຫ້ມີບ່ອນອ້າງອີງໃນການກວດສອບ ແລະ  ເບິ່ງຕື່ມກ່ຽວກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີບາງລາຍການທີ່ກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດການຊໍ້າຊ້ອນ,   ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຂະແໜງການແມ່ນມີການກໍານົດບາງລາຍການທີ່ມີການກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ແລ້ວ, ພ້ອມທັງອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໂດຍສະເພາະການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເຊິ່ງການປະຢັດດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ.

ປັດຈຸບັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍໍລິຫານຂອງລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແມ່ນຍັັງນໍາໃຊ້ນິຕິກໍາສະບັບເລກທີ 2066/ກງ ທີ່ກໍານົດໃຊ້ໃນປີ 2015, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນຫລາຍໃນການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນປັດຈຸບັນ.

ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ
ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ກະຊວງການເງິນປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!