17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?

- 032808 2017 - 17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?
- Untitled design - 17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?
 1. ທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ : ຖ້າທ່ານເບິ່ງໄປໃນສິ່ງທ່ີທ່ານມີ ແລ້ວທ່ານຮູ້ສຶກທຸກໃຈ ແລະ ຕ້ອງການມີຫລາຍກ່ວານີ້ ສະແດງວ່າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍໃຈໄດ້ເລີຍ, ແຕ່ຫາກທ່ານເບິ່ງໄປແລ້ວຮູ້ສຶກພູມໃຈກັບສິ່ງທີ່ທ່ານມີໃນມື້ນີ້ ທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກໄດ້ສະເໝີວ່າທ່ານນັ້ນມີຫລາຍພຽງພໍກ່ວາທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລ້ວ.
 2. ທ່ານຄິດວ່າຊີວິດມີຂໍ້ຈຳກັດ : ຂໍ້ຈຳກັດເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳນົດຂຶ້ນມາເອງ ຫາກທ່ານໃຊ້ຈິນຕະນາການ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ຂອງທ່ານມຸ່ງໄປຍັງຈຸດໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດເຮົານັ້ນບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນໄວ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈລ້ວນແຕ່ເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດ.
 3. ທ່ານຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ : ເຮົາທຸກຄົນມັກມີຄຳຖາມຫລວງຫລາຍກ່ຽວກັບໂຕເອງໃນຫົວວ່າ : ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມຫລືບໍ່ ? ສິ່ງນີ້ຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ? ຫລື ສິ່ງນີ້ດີບໍ່ ? ແຕ່ຖ້າທ່ານເມົາແຕ່ລັງເລກັບຢູ່ກັບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຈົນເກີນໄປ ມັນກໍຈະຍິ່ງບັ່ນທອນກຳລັງໃຈທ່ານເອງລ້າໆ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ທ່ານຕ້ອງບອກກັບໃຈໂຕເອງໃຫ້ຫາວິທີໃໝ່ໆໃນການຮັບມື ແລະ ຄວບຄຸມຈິດໃຈໃຫ້ໄດ້.
 4. ທ່ານລະເລີຍບັນຫາ : ການລະເລີຍບໍ່ສົນໃຈກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາໜີຈາກເຮົາໄປໃສ ແທນການຫລີກໜີບັນຫາ ລອງປ່ຽນມັນເປັນພະເຊີນໜ້າ ແລ້ວຫາວິທີແກ້ໄຂມັນຢ່າງຊານສະຫລາດຈະດີກ່ວາ.
 5. ທ່ານຢຸດວາງແຜນຊີວິດ : ຄວາມຄິດທີ່ປາສະຈາກຄວາມຝັນກໍເປັນພຽງຄວາມຝັນລົມໆແລ້ງໆ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຫາຄວາມສັດທາຂອງໂຕເອງໃຫ້ພົບ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງເປົ້າໝາຍອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລ້ວຕັ້ງໃຈໃນການກຳນົດແນວຄິດ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະໄປຫາເປົ້າໝາຍນັ້ນ.
 6. ທ່ານບໍ່ຍອມລົງມືເຮັດ : ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າເຮັດແນວໃດນັ້ນມັນບໍ່ພຽງພໍ ການຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ທ່ານຕ້ອງລົງມືເຮັດ ລອງກຳນົດເປົ້າໝາຍນ້ອຍໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທຸກມື້ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.
 7. ທ່ານບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ : ສິ່ງທີ່ລົ້ມເຫລວທີ່ສຸດໃນຊີວິດກໍຄືການທີ່ທ່ານປະເມີນໂຕເອງຕໍ່ເກີນໄປ ລອງປັບວິທີຄິດ ແລະ ເວົ້າກັບໂຕເອງໃຫ້ດ້ານບວກໄວ້ ເຊື່ອໝັ້ນກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ແລະ ໂອບອ້ອມໂຕເອງດ້ວຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃຈໂຕທ່ານ.
 8. ທ່ານມັກຄິດໃນດ້ານລົບ : ເປັນເລື່ອງຍາກ ຫລື ອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນດີຈາກການຄິດລົບ ເພາະສ່ວນຫລາຍແລ້ວມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫລາຍກ່ວາຜົນດີ ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າໄດ້ວ່າຄວາມຄິດຂອງທ່ານເລີ່ມເປັນໄປໃນທາງລົບ ໃຫ້ຢຸດຄວາມຄິດໂຕເອງທັນທີ ແລ້ວໃຊ້ເວລາຕໍ່ຈາກນັ້ນເພື່ອພິຈາລະນາວ່າສິ່ງບໍ່ດີທີ່ທ່ານຄິດເຫລົ່ານັ້ນມັນມີຜົນຕໍ່ໂຕທ່ານແນວໃດໃນອະນາຄົດ.
 9. ທ່ານຍັງຄົງເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃນຮູບແບບທີ່ເຄີຍເຮັດມາ : ເມື່ອທ່ານກໍບໍ່ຄິດຈະຍອມປ່ຽນວິທີການ ຜົນຮັບທີ່ໄດ້ນັ້ນກໍອອກມາຄືເກົ່າໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ສຸດທ້າຍມັນກໍບໍ່ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆຂຶ້ນເລີຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງຫາຈຸດດ້ອຍທີ່ສຸດໃນວິທີການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລ້ວເລີ່ມປ່ຽນແປງມັນທັນທີ ແນ່ນອນວ່າຜົນຮັບທີ່ໄດ້ອາດດີຂຶ້ນ ຫລື ຂີ້ຮ້າຍລົງ ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງຢືນຢູ່ຈຸດເກົ່າບ່ອນນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ.
 10. ທ່ານຢຸດພະຍາຍາມ : ເວລາເປັນສິ່ງມີຄ່າ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນຜ່ານໄປໂດຍບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ສະຖານະໃດ ຫລື ກຳລັງເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ຈົ່ງເຕືອນໂຕເອງທຸກເທື່ອວ່າທ່ານສົມຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການນຳພາໂຕເອງໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຢ່າຢຸດພະຍາຍາມ ແລະ ລອງເລີ່ມຕົ້ນຈາກເປົ້າໝາຍນ້ອຍໆກໍໄດ້.
 11. ທ່ານໂທດໂຕເອງວ່າທ່ານມີຕົ້ນທຶນຊີວິດບໍ່ເທົ່າຄົນອື່ນ : ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕ້ອງການຕອນນີ້ ແຕ່ຫາກທ່ານລອງໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານມາປັບໃຊ້ຮ່ວມກັບສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ ເຖິງວ່າທຳອິດຕົ້ນທຶນຂອງທ່ານຈະມີຢູ່ໜ້ອຍເທົ່າໃດກໍຕາມ ແຕ່ເຊື່ອວ່າຜົນກຳໄລຈາກຄວາມສາມາດຂອງທ່ານມີຫລາຍກ່ວານັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຊົາໂທດໂຕເອງໄດ້ແລ້ວ.
 12. ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ : ເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດໄວ້ໃຈໂຕເອງໃຫ້ເຮັດສິ່ງອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຈົ່ງເຕືອນໂຕເອງທຸກມື້ວ່າທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໜ້າທີ່ ແລະ ຄຳເວົ້າຂອງໂຕເອງ ແລະ ຈື່ໃຫ້ຂຶ້ນໃຈສະເໝີວ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

13.​ ທ່ານຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫລວ : ຢ່າໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງຢຸດສະງັກຍ້ອນຄວາມຢ້ານ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າທ່ານເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ ແຕ່ຍັງ ລົ້ມເຫລວແນວໃດທ່ານກໍຈະໄດ້ບົດຮຽນທີ່ມີຄ່າເພື່ອຝຶກຝົນໃຫ້ທ່ານພ້ອມສຳລັບຄວາມທ້າທາຍນັ້ນອີກຄັ້ງ ຖ້າທ່ານເມົາແຕ່ໃຫ້ ຄວາມຢ້ານນຳພາຊີວິດທ່ານຍ່າງໄປຂ້າງໜ້າ ທ່ານຈະບໍ່ເຫລືອຫຍັງເລີຍ ນອກຈາກຄວາມເສຍໃຈທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງມືເຮັດ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - 17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?
 1. ທ່ານດູຖູກຕົນເອງ : ເຖິງວ່າໝູ່, ຄົນຮູ້ຈັກ ຫລື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ານຈະດູຖູກທ່ານຫລາຍປານໃດ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ເກັບຄຳເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນມາໃສ່ໃຈ ຫລື ທໍ້ໃຈເລີຍ ຈົ່ງກຳນົດໃສ່ໂຕເອງເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລ້ວຈັກມື້ໜຶ່ງທ່ານຈະພິສູດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນເອງວ່າທ່ານເຮັດໄດ້.
 2. ທ່ານຂາດຄວາມກ້າ : ຫລາຍເທື່ອທີ່ເຮົາຄິດວ່າຄວາມກ້າຫານແມ່ນການປາສະຈາກຄວາມຢ້ານ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລີຍ ເພາະຄົນທີ່ກ້າຫານທຸກຄົນນັ້ນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຢ້ານຄືກັບເຮົາ, ແຕ່ພວກເຂົາເອົາຊະນະມັນໄດ້ ຍ້ອນພວກເຂົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຫລາຍກ່ວາ.
 3. ທ່ານມີແຕ່ເຝົ້າລໍເວລາທີ່ເໝາະສົມ : ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຄຳອະນຸຍາດຈາກໃຜ ເພາະເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດນັ້ນບໍ່ມີຢູ່ແທ້, ຈົ່ງເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານມີ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນຢູ່ ເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຕອນນີ້.
 4. ທ່ານປຽບທຽບໂຕເອງກັບຄົນອື່ນ : ນີ້ເປັນການກະທຳທີ່ເສຍເວລາຫລາຍ ເພາະບໍ່ມີໃຜທີ່ມີຫຍັງຄືກັນທຸກຢ່າງ ຈຶ່ງບໍ່ມີເຫດຜົນໃດເລີຍທີ່ເຮົາຈະເອົາໂຕເອງໄປປຽບທຽບກັບຜູ້ອື່ນໄດ້, ຖ້າຈະປຽບທຽບກໍຈົ່ງປຽບທຽບກັບໂຕເອງໃນອະດີດວ່າທ່ານກ້າວຜ່ານອຸປະສັກມາໄກປານໃດແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃຫ້ໄກກ່ວາເກົ່າຫລືຍັງ ?.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 17 ເຫດຜົນເປັນຫຍັງຊີວິດທ່ານຈຶ່ງບໍ່ກ້າວໄປໃສຈັກເທື່ອ ?
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!