ທ່ານອນໃດຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີທີ່ສຸດ ?

- advert banner 728 90 728x90 - ທ່ານອນໃດຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີທີ່ສຸດ ?

ການນອນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບກະດູກສັນຫລັງ ເພາະຫາກນອນຜິດທ່າ ເຊັ່ນ : ນອນຂົດງໍ ຫລື ນອນບິດໂຕຕິດຕໍ່ກັນ ຫລາຍໆປີ ອາດເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງເລື່ອນອອກນອກແຖວຜິດຮູບ ຫລື ຂົດງໍໄດ້. ທ່ານອນເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍ, ຕື່ນນອນຢ່າງສົດຊື່ນ ແລະ ບໍ່ປວດເມື່ອຍຕົນໂຕ.

- lattana 1 - ທ່ານອນໃດຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີທີ່ສຸດ ?
- new3 - ທ່ານອນໃດຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບດີທີ່ສຸດ ?

     – ນອນຫງາຍ : ຄວນໃຊ້ໝອນໝູນຫົວແບບຕໍ່າ ເພື່ອໃຫ້ກ້ານຄໍຢູ່ໃນແຖວດຽວກັນກັບເລົາຄີງ ປ້ອງກັນການປວດຄໍຈາກການນອນຄໍພັບ ຫລື ນອນເງີຍຄໍຫລາຍເກີນໄປ, ແຕ່ທ່ານີ້ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄົນປ່ວຍພະຍາດປອດ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ເພາະກ້າມຊີ້ນກະບັງລົມຈະກົດທັບປອດ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ, ຫົວໃຈເຮັດວຽກລຳບາກຂຶ້ນ, ການນອນຫງາຍຍັງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການປວດຫລັງຢູ່ນັ້ນມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.

     – ນອນແຄງ : ການນອນແຄງເບື້ອງຂວາຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກສະດວກ ແລະ ອາຫານທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນກະເພາະຈະຖືກບີບລົງ ລຳໄສ້ນ້ອຍໄດ້ດີ ຊ່ວຍຫລຸດອາການປວດຫລັງໄດ້ທາງໜຶ່ງ, ແຕ່ການນອນແຄງເບື້ອງຊ້າຍອາດເຮັດໃຫ້ແໜ້ນກາງເອິກ ເພາະອາ  ຫານຍ່ອຍບໍ່ໝົດ ແລະ ຄ້າງຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານ. ແມ່ຍິງຖືພາຄວນນອນແຄງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມົດລູກໄປກົດທັບກະດູກສັນຫລັງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດແດງໃນກາງເລົາຄີງ.

ນອນຂວຳ້ໜ້າ : ອາດເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຕິດຂັດ ແລະ ປວດກ້ານຄໍ ເພາະຄໍແອນມາທາງຫລັງ ຫລື ບິດໄປເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງເປັນເວລາດົນ ຖ້າຕ້ອງນອນຂວຳ້ໜ້າ ຄວນໃຊ້ໝອນຮອງກ້ອງໜ້າເອິກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປວດເມື່ອຍກ້ານຄໍ.

error: Content is protected !!