ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ

ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 325654692 2242053662646627 8830336297181502509 n - ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - kitchen vibe - ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຈັດກອງປະຊຸມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ມີນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນພາກລັດ, ທະນາຄານໂລກ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021, ມະຕິຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສະບັບເລກທີ 07/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021, ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX(2021-2025) ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2021, ຊຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງທາງດ້ານເນື້ອໃນຕາມການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຂ ອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງຕາມສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ, ອີງຕາມແຜນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໃນປີ 2022 ແມ່ນມີ 3 ຮ່າງກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ.
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ທາບທາມປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ມີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ, ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງປະກອບມີ 10 ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 60 ມາດຕາ, ອີງຕາມແຜນການຄາດວ່າ ຈະນໍາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງເຂົ້າຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈິກ 2023 ນີ້.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການເກັບອາກອນທີ່ຕິດພັນກັບທີ່ດິນ (ພາສີທີ່ດິນ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນອີງໃສ່ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ ສະບັບທໍາອິດ ສະບັບເລກທີ 03/ສປປ, ລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2000, ອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງໃນປີ 2007 ສະບັບເລກທີ 01/ສປປ, ລົງວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2007 ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດປັດຈຸບັນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດສະ ບັບດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າເປັນເຄື່ອງມືນິຕິກໍາໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການເກັບພາສີທີ່ດິນໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມແຕ່ລະປະ ເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການເກັບພາສີທີ່ດິນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ, ມີປະສິດທິຜົນ, ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງການເງິນ
ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 5 - ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 4 - ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 3 - ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ