ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ - IMG 0049 - ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ
ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ - kitchen vibe - ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະສານງານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ III ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2023 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ I, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໝົດ 60 ທ່ານ.

ເພື່ອຕິດຕາມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ກໍານົດແຜນວຽກບຸລິມະສິດ ປີ 2023. ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ຫລັກການທີ່ດີຂອງສາກົນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດໂດຍໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານ ຂອງຕາງໜ້າກອງເລຂາຂອງຄະນະປະສານງານ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ສະເໜີ ຈາກບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອະພິສິດ ແສງສຸລິວົງ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງພາລະບົດບາດ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄະນະປະສານງານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 03/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020, ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ. ທັງສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປັບປຸງໃບອະນຸຍາດ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການເລັ່ງປັບປຸງຂອດຂັ້ນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງຂອດຂັ້ນອະນຸຍາດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ້ຄະນະປະສານງານຮັບຜິດຊອບປ້ອນບັນດານິຕິກໍາ, ລະບຽບການລົງເວັບໄຊ໌ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງເວັບໄຊ໌ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ແລະ ພ້ອມເປີດໂຕເປັນທາງການ ໃນທ້າຍເດືອນ ມັງກອນ 2023 ນີ້. ເວັບໄຊ໌ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງລວມ ເອົາບັນດານິຕິກໍາ, ເງື່ອນໄຂ ຂັ້ນຕອນ, ກໍານົດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ພາກທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ ໃນການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທັງເປັນການດຶງດູດການລົງທຶນ.

ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ - 3 - ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ
ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ - 5 - ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ
ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ - 4 - ຫາລືປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ໃນ ສປປ ລາວ