WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ

WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - GCT5PKTBXNLXHJSIZIGFSYYSDU - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ
WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - kitchen vibe - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກໍາລັງສືບສວນຫາການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບໍລິສັດຢາ 6 ແຫ່ງ ເຊິ່ງຜະລິດຢານ້ຳແກ້ໄອທີ່ມີການປົນເປື້ອນ ຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 300 ກວ່າຄົນໃນ 3 ປະເທດເສຍຊີວິດ.

ແຫລ່ງຂ່າວລະບຸວ່າ: WHO ກໍາລັງຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມອີກກ່ຽວກັບວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດທັງ 6 ແຫ່ງໃນອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ພ້ອມກວດສອບວ່າໄດ້ວັດຖຸດິບມາຈາກຜູ້ສະໜອງແຫ່ງດຽວກັນ ຫລື ບໍ່.

WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ

ນອກຈາກນີ້, WHO ກໍາລັງພິຈາລະນາວ່າຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຜູ້ປົກຄອງທົ່ວໂລກເພື່ອທົບທວນເລື່ອງການໃຊ້ຢານ້ຳແກ້ໄອສຳລັບເດັກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງມີຂໍ້ກັງວົນເລື່ອງຄວາມປອດໄພຂອງຢາດັ່ງກ່າວ.

ທັງນີ້, ພົບເດັກເສຍຊີວິດຈາກໝາກໄຂ່ຫລັງລົ້ມເຫລວນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ໃນປະເທດແກມເບຍ, ຖັດມາແມ່ນອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ອຸດເບກິດສະຖານ ໂດຍ WHO ລະບຸວ່າ: ການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວເຊື່ອມໂຍງກັບຢານ້ຳແກ້ໄອສໍາລັບເດັກທີ່ປົນເປື້ອນສານພິດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໄດ້ແກ່ ໄດເອທິລິນໄກຄໍ ຫລື ເອທິລີນໄກຄໍ.

ປັດຈຸບັນ, WHO ລະບຸຊື່ບໍລິສັດຢາໃນອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍທີ່ຜະລິດຢານໍ້າແກ້ໄອດັ່ງກ່າວໄດ້ແລ້ວ 6 ແຫ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ບໍລິສັດຢາເຫລົ່ານີ້ປະຕິເສດຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການສືບສວນ ຫລື ບາງແຫ່ງກໍປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສ່ວນປະສົມທີ່ປົນເປື້ອນຈົນເປັນເຫດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.

WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - 4 - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ
WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - 3 - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ
WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ - 5 - WHO ກຳລັງສືບສວນກໍລະນີຢານ້ຳແກ້ໄອປົນເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດ 300 ກວ່າຄົນໃນຫລາຍປະເທດ