ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ

ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ -                                        - ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ
ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ - kitchen vibe - ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 289/ກປທ ລົງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທົ່ວກອງທັບ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງນາຍ ແລະ ພົນທະຫານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວກອງທັບກໍຄືໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອອກຄໍາແນະນໍາດັ່ງນີ້:

 1. ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ.
 2. ການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເບີກຈ່າຍໄປກັບເງິນເດືອນໃນແຕ່ລະເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ຫັກ-ມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ບໍ່ຫັກ 8% ເຂົ້າຄັງປະກັນສັງຄົມ.
 3. ຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ, ການເງິນ ກົມກອງກໍາລັງຫລວງ ແລະ ກໍາລັງທ້ອງຖິ່ນຈິ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ນໍາພາການເງິນທີ່ຕົນຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ພ້ອມທັງ ເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານທົ່ວກົມກອງ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 4. ມອບໃຫ້ກົມການເງິນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເງິນເພີ່ມອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບຂອງນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ບັນດາກົມກອງກໍາລັງຫລວງ ແລະ ກໍາລັງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
 5. ຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ,

 

ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ - 4 - ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ
ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ - 5 - ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ
ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ - 3 - ຂ່າວດີ!! ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນຄ່າຄອງຊີບໃຫ້ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ໃນທົ່ວກອງທັບ 150.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ