ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ

ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ -             13 1 - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ
ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ - kitchen vibe - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ

ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ວ່າ:

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຊຸມປີ 1980 ທົ່ວປະເທດມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໝົດ ພຽງແຕ່ 4 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 33,4 MW, ມີໂຮງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍນໍ້າມັນ ທີ່ມີລະບົບຕາຂ່າຍສະໜອງໄຟຟ້າຢູ່ 5 ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 18,500 KW ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໄດ້ 20.000 ຄົວເຮືອນ ກວມເອົາສັດສ່ວນ 3% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ. ມາຮອດປີ 2000 ທົ່ວປະເທດມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໝົດ 7 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 267,5 MW ມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 13 ແຫ່ງ,​ ປີ 2010 ທົ່ວປະເທດມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໝົດ 12 ແຫ່ງ ທີ່ສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ ທັງໝົດ 484,8 MW ມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 39 ແຫ່ງ ມີລະບົບສາຍສົ່ງ 115 ກວ,​ ຍາວຫຼາຍກວ່າ 28.000 KM ວົງຈອນ, ສາມາດຕອບສະໜອງໄຟຟ້າໄດ້ 71% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນ ທົ່ວປະເທດ,​ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທັງໝົດ 89 ແຫ່ງ ທີ່ສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 4.537 MW, ມີສະຖານີໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 ກວ ແລະ 230 ກວ ຍາວປະມານ 9.974 KM ວົງຈອນ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງຫຼາຍກວ່າ 6.000 MVA, ມີລະບົບຕາຂ່າຍຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າ ພາກແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ ຍາວປະມານ 55.600 KM ວົງຈອນ, ມີໝໍ້ແປງຢູ່ລະບົບຈໍາໜ່າຍ 33.898 ໜ່ວຍ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ ຫຼາຍກວ່າ 5.600 MVA. ປັດຈຸບັນມີພະນັກງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 5.800 ຄົນ, ເຮັດວຽກບໍລິການ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 70% ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ; ມີ 19 ສາຂາ ແລະ ມີສູນບໍລິການລູກຄ້າ 149 ສູນ.

ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ

ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງສາເຫດກໍຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ, ອັນຕາເງິນເຟີ້, ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍ່ສົມດູນກັນ…ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງໄຟຟ້າລາວ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ໄຟຟ້າລາວຈະປະຕິບັດ 4 ມາດຕະການເລັ່ງດ່ວນຄື: ປະຕິຮູບອົງກອນໂດຍການປະຕິຮູບກົນໄກ ແລະ ຄົນ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ໃຫ້ສອດຄ່ອງເປັນທໍາ ຕໍ່ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ເຈລະຈາປັບປຸງ ສັນຍາ ຊື້-ຂາຍໄຟ ກັບບັນດາແຫຼ່ງຜະລິດໃຫ້ຫຼຸດລົງເພື່ອຕົ້ນທຶນ ແລະ ເຈລະຈາຂໍປັບໂຄງສ້າງໜີ້ກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ. ໃນໂອກາດນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສັງຄົມເປັນເຈົ້າການນໍາໃຊ້ໄຟຢ່າງປະຢັດ, ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍໄຟຟ້າ ບໍ່ໃຫ້ມີປະກົດການລັກໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຈະສ້າງຄວາມສູນເສຍໃຫ້ກັບລັດ, ອີງຕາມການຄິດໄລ່ທາງດ້ານວິຊາການ ຖ້າການປະຕິຮູບເປັນໄປຕາມການຄິດໄລ່ໃນອະນາຄົດ ສັງຄົມຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າປັດຈຸບັນ.

ທີ່ມາ: ksm.gov.la

ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ - 5 - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ
ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ - 4 - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ
ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ - 3 - ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເພີ່ີມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນ ໄຟຟ້າລາວ ດໍາເນີນທຸລະກິດລະບົບເກື້ອກູນ