OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່

OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ - FnuZY9uWAAIP265 - OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່
OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ - kitchen vibe - OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່

ເອຟເວີຕັນ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ໃນສັນຍາ 2 ປີເຄິ່ງ.

ເອຟເວີຕັນ ທີ່ຫາກໍ່ປົດຜູ້ຈັດການທີມຄົນເກົ່າ ແຟຣັງ ແລມພາດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຫລັງນໍາທີມບໍ່ຊະນະໃນ ພຣີເມຍລີກ 8 ນັດຕິດຕໍ່ກັນ ຈົນຕົກຢູ່ອັນດັບ 19 ຮອງສຸດທ້າຍຂອງຕາຕະລາງ.

ໃນຂະນະທີ, ຊອນໄດຊ ກໍ່ຫວ່າງວຽກນັບຕັ້ງແຕ່ອອກຈາກ ເບີນລີ່ ໃນເດືອນເມສາປີທີ່ຜ່ານມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເອຟເວີຕັນ ໄດ້ເຂົ້າໄປທາບທາມ ແລະ ໄດ້ຄູຝຶກຄົນໃຫມ່ໃນທີ່ສຸດ.

OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ - 3 - OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່
OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ - 4 - OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່
OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່ - 5 - OFFICIAL : ເອຟເວີຕັນ ແຕ່ງຕັ້ງ ຊອນໄດຊ ເປັນຄູຝຶກສອນຄົນໃໝ່