ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ

- thongloun - ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ
- Untitled design - ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ ໄດ້ສົ່ງສານເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ສົກ 2017-2018 ໂດຍມີເນື້ອໃນສໍາຄັນວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍຖືເອົາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນວຽກງານສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ແນໃສ່ນໍາເອົາປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.

ສໍາລັບການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາໃນສົກຮຽນຜ່ານມາ, ພວກເຮົາກໍມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ເປັນຕົ້ນ: ສາມາດຍົກຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳ, ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ສ້າງໃຫ້ຄູສອນເກັ່ງ, ຫລໍ່ຫລອມໄດ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ທັງຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ, ພັດທະນາໄດ້ໂຮງຮຽນຕົວແບບ, ສີຂຽວ, ປອດສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ, ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຫລາຍຂຶ້ນ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນ ແລະ ໃນບາງດ້ານແມ່ນສາມາດຍົກລະດັບມາດຕະຖານການສຶກສາໃຫ້ຫຍັບໃກ້ ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຮົາກໍຍັງປະເຊີນກັບອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບ ຫລາຍປະການ ເປັນຕົ້ນ: ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ, ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ກໍຄືເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາມີບາງຕົວຊີ້ບອກກໍຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ໂດຍສະເພາະອັດຕາການລອດເຫລືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ຄວາມສະເໜີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ຍັງແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ໂດຍສະເພາະໃນສາຍອາ ຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຄ່ານິຍົມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ຮຽນ ທີ່ຕ້ອງການການສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຂັ້ນອາຊີວະສຶກສາ, ການສ້າງສີມືແຮງງານຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ບັນຫາເຫລົ່ານີ້, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ, ໂດຍຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ, ຊື່ສັດ ແລະ ນໍ້າໃຈເສຍສະຫລະສູງໃນການບໍາລູງສ້າງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ເປັນກຳລັງແຮງຂອງຊາດທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ, ອັນສໍາຄັນສະຖານການສຶກສາຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ເພື່ອບໍ່ເປີດໂອ ກາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສິ່ງລໍ່ລວງ, ຊັກຈູງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໄປໃນທາງທີ່ເສື່ອມເສຍ ແລະ ເປັນພິດໄພຕໍ່ການສຶກສາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າຮໍ່າຮຽນ, ຖືເອົາການຮໍ່າຮຽນເປັນການກໍ່ສ້າງອານາຄົດຂອງຕົນ ກໍຄືອານາຄົດຂອງຊາດ.ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກປີ 2017-2018 ໄດ້ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ທັນກັບເວລາຕາມປະຕິທິນປີການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຊັ້ນ, ແຕ່ລະສາຍ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະພັກຄະນະນໍາ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຈົ່ງເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊັບຊ້ອນບັນຈຸຄູສອນ, ກະກຽມອາຄານສະຖານທີ່ຫ້ອງຮຽນ, ອຸປະກອນການສອນ-ການຮຽນ, ບ່ອນທີ່ພັກພາອາໄສຂອງຄູຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນຕະຫລອດສົກຮຽນໄດ້ຮັບຜົນດີ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ນາຍົກເນັ້ນຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາເອົາໃຈໃສ່ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນະພາບ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!