3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023

3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 -              - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023
3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 - kitchen vibe - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ຂອງເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2023 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 40,3% (ເດືອນ ທັນວາ 2022 ແມ່ນ 39,3%) ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນຮອບ 23 ປີ ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,9%, ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 47,1%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 42,2%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,3%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,0% ແລະ ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26,3%.

ປັດໄຈ ແລະ ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ ເດືອນມັງກອນ 2023

3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023
  1. ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນສໍາຄັນ
  2. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນ1 ຊຶ່ງໄດ້ກະທົບໃສ່ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າລວມທັງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ເປັນປັດໄຈການຜະລິດຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ.
  3. ລາຄາສິນຄ້າ ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເທສະການສະຫລອງງານບຸນປີໃໝ່ເຊັ່ນ: ປີໃໝ່ສາກົນ, ປີໃໝ່ຫວຽດ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງກະທົບໃສ່ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທຽບກັບເດືອນຜ່ານມາ ລາຄາສິນຄ້າໂດຍລວມປ່ຽນແປງເລັກໜ້ອຍ (1,4%).

ສໍາລັບ, ທ່າອ່ຽງເງິນເຟີ້ 2023 ຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບ 2 ໂຕເລກ ໃນໄລຍະໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 2 ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດານະໂຍບາຍມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານອາດຈະບໍ່ທັນເຫັນຜົນໄດ້ໄວໃນໄລຍະສັ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ລາຄາສິນຄ້າໃນໄລຍະ 2 ໄຕມາດຕົ້ນປີຜ່ານມາ (2022) ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອທຽບກັບຖານທີ່ຕໍ່າກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນໄລຍະຕົ້ນປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄາດວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2023.

 

 

3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 - 5 - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023
3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 - 3 - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023
3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023 - 4 - 3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023