ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ

- 329244420 5969673383111959 5469387988880838162 n - ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ
- kitchen vibe - ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ
ທ່ານ ນາງ ສາລິກາ ຈັນທະລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ 2023 ໃນວັນທີ 7 ກຸມພາຜ່ານມາ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ວ່າ:ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2023 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 40,3% (ເດືອນທັນວາ 2022 ແມ່ນ 39,3%) ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກສູງໃນຮອບ 23 ປີ, ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,9%, ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 47,1%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 42,2%, ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,3%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 34,0% ແລະ ໝວດເຫຼົ້າ – ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 26,3%. ການປ່ຽນແປງລາຄາສິນຄ້າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາແມ່ນປ່ຽນແປງຫຼາຍເຊັ່ນ: ລາຄາເຂົ້າສານໜຽວ (ລຸ້ນແຊບ1) ເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ສະເລ່ຍ 14.000 ກີບ/ກິໂລ ທຽບກັບເດືອນມັງກອນປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 8.500ກີບ/ກິໂລ, ລາຄາໄຂ່ໄກ່ ສະເລ່ຍ 57.000 ກີບ/ແຕະ, ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 37.000 ກີບ/ແຕະ, ລາຄາຊີ້ນໝູປະເພດ1 ສະເລ່ຍ 73.000 ກີບ/ກິໂລ, ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 50.000 ກີບ/ກິໂລ,ຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ຢູ່ໃນລະດັບ 94.000 ກີບ/ກິໂລ ຢູ່ໃນລະດັບ 78.000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຄານໍ້າມັນກະຊວນສະເລ່ຍ 19.000 ກີບ/ລິດ, ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບ 11.000 ກີບ/ລິດ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າອື່ນໆ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສໍາລັບສາເຫດຕົ້ນຕໍໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນມັງກອນ 2023 ຍັງແມ່ນປັດໄຈ ພື້ນຖານການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຜະລິດຕາມລະດູການ, ສ່ອງແສງລາຍການສິນຄ້າທີ່ພວກເຮົາເກັບ, ມີປະມານ 53% ແມ່ນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ. ສະນັ້ນ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນບາດ, ໂດລາ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ;ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນໄດ້ກະທົບໃສ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າລວມທັງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າທີ່ເປັນປັດໄຈການຜະລິດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີລາຄາສູງຂຶ້ນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ. ລາຄາສິນຄ້າໃນເດືອນມັງກອນອາດໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນເປັນໄລຍະເທດສະການສະຫຼອງງານບຸນປີໃໝ່ສາກົນ, ປີໃໝ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຊຶ່ງກະທົບໃສ່ລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທຽບກັບເດືອນຜ່ານມາ ລາຄາສິນຄ້າໂດຍລວມປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ (1,4%).
ທິດທາງໃນການພັດທະນາການຄິດໄລ່ເງິນເຟີ້ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອປັບປຸງຮ້ານຄ້າຕົວແທນ ໂດຍຫັນເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ກໍານົດຄືນກະຕ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ກວມເອົາສິນຄ້າທີ່ເກີດໃໝ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ. ຂະຫຍາຍກອບເກັບກໍາໃຫ້ຄົບ 18 ແຂວງ. ປ່ຽນນໍ້າໜັກ, ເດືອນ, ປີ, ທຽບຖານໃໝ່. ສໍາລັບດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ ຈາກຂໍ້ມູນການຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຄົວເຮືອນ;ຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການເກັບກໍາ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ Big Data ກໍຄືຂໍ້ມູນຈາກລະບົບອອນລາຍໃນການເກັບກໍາສະຖິຕິລາຄາ ແລະ ຄາດຄະເນເງິນເຟີ້; ຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສະພາການຄ້າ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກໍາສະຖິິຕິລາຄາຜູ້ຜະລິດ, ລາຄາເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ເພື່ອກະກຽມຜະລິດດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດ ແລະ ດັດຊະນີເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ;ລົງຕິດຕາມສະພາບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອລາຍງານສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາລາຍງານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.
ທ່ານ ນາງ ສາລິກາ ຈັນທະລາວົງ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຄິດໄລ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການທ້ອງຕະຫຼາດຊຶ່ງເຮົາເກັບກຳຢູ່ ໃນ 22 ຕະຫຼາດ ໃນ 17 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ, ບໍ່ລວມແຂວງໄຊສົມບູນ.ໃນນັ້ນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ 4 ເມືອງໃນແຂວງວຽງຈັນ 2 ເມືອງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 2 ເມືອງ, ສ່ວນແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນເກັບກຳໃນເທດສະບານແຂວງໂດຍອີງໃສ່ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນ. ປັດຈຸບັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ 485 ລາຍການ, 12 ໝວດສິນຄ້າ.ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການສາກົນ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານສະຖິຕິ) ແນະນໍາ ການເກັບສິນຄ້າຈາກທຸກແຫຼ່ງຕ້ອງແມ່ນຜະລິດຕະພັນອັນດຽວກັນ, ຂະໜາດ, ຍີ່ຫໍ້, ນໍ້າໜັກ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງເອກະພາບ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດຕ້ອງແມ່ນຮ້ານທີ່ມີຄົນໄປຊົມໃຊ້ຫຼາຍ ຊຶ່ງການເກັບຂໍ້ມູນຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງເປັນຜູ້ລົງເກັບກໍາລາຄາຕົວຈິງຢູ່ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 5-15 ຂອງທຸກເດືອນ. ຈາກນັ້ນ, ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ພະແນກແຜນການແຂວງ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິລາຄາສິນຄ້າ 485 ລາຍການທີ່ກ່າວມາ ແລະ ທາງແຂວງແມ່ນສົ່ງໃຫ້ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສັງລວມ, ກວດກາການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ວິເຄາະ ແລະ ຄິດໄລ່ດັດຊະນີລາຄາສົມທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ປີຕໍ່ປີ. ທຸກໆວັນທີ 30 ຈະຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນສະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄາດຄະເນ, ບົດລາຍງານຂອງເດືອນຖັດໄປ.
ການຄິດໄລ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນອີງໃສ່ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອມາເປັນອັດຕາສ່ວນນໍ້າໜັກ. ເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມາຈາກການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ ສູນສະຖິຕິພວກເຮົາ ໄດ້ສໍາຫຼວດທຸກໆ 5 ປີ.
- 4 - ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ
- 5 - ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ
- 3 - ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ເປັນໂຕເລກສູງສຸດໃນຮອບ 23 ປີ ມີຫລາຍໝວດອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສຸງ