Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ

- IMG 5470 - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ
- kitchen vibe - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ

ອົງການກອຍກາ (Koica) ສ ເກົາຫລີ ມອບອຸປະກອນການແພດຊ່ວຍເຫລືອກວດການໄດ້ຍິນ ແລະ ຫ້ອງຝຶກແອບເວົ້າ ໃຫ້ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຕາງໜ້າມອບໂດຍທ່ານ ນາງ ມຸງຈິນ ຄິມ (Myungjin Kim) ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບໂດຍທ່ານ ດຣ ສະໜອງ ທອງຊະນະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ.

ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບວຽກງານການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ເຊິ່ງມີບົດບາດທຽບກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ປະກອບມີ 14 ພະແນກ ແລະ ສູນຝຶກວິຊາຊີບຕົນພິການສີເກີດ ໂດຍຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແຕ່ສູນກາງ 5 ສາຂາ/ສູນ ແລະ ໜ່ວຍງານການແພດຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບພິການ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ມີການປິ່ນປົວຟື້ນຟູຜະລິດອົງຄະທຽມເຄື່ອງຄ້ຳຊູ ແລະ ລໍ້ເລື່ອນ, ສິດສອນ, ອົບຮົມ, ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໃນວຽກງານການແພດຟື້ນຟູ. ນອກນີ້, ສູນການແພດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລຈອນບຸກ ຈາກອົງການ ກອຍກາ ເພື່ອຍົກລະດັບທາງດ້ານການບໍລິການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບພິການທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການໄດ້ຍິນ ແລະ ການປາກເວົ້າ ລວມທັງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ມີຄວາມສຳນິສຳນານ.

 

- 3 - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ
- 4 - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ
- 5 - Koica ສ ເກົາຫລີ ຊ່ວຍເຫລືອອຸປະກອນການແພດບໍລິການຄົນເຈັບ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ໃນລາວ ລວມມູນຄ່າ 51.000 ໂດລາ