Samsung  ຍັງເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບມືຖື ຈາກຍອດຈັດສົ່ງ 79,5 ລ້ານເຄື່ອງ

- advert banner 728 90 728x90 - Samsung  ຍັງເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບມືຖື ຈາກຍອດຈັດສົ່ງ 79,5 ລ້ານເຄື່ອງ

ໃນປີ 2017 ບໍລິສັດວິໄຈ Strategy Analytics  ລາຍງານການຈັດສົ່ງໂທລະສັບມືຖືທົ່ວໂລກ ໃນໄຕມາດ 2 ປີ 2017 ພົບວ່າ ໂທລະສັບທີ່ຖືກຈັດສົ່ງໄປແລ້ວ 360,4 ລ້ານເຄື່ອງ ປັບຕົວຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບ​ໃສ່ຍອດຈັດສົ່ງ 341,5 ລ້ານເຄື່ອງ ທີ່ເຮັດໄວ້ໃນໄຕມາດດຽວກັນຂອງປີ 2016.

- new3 - Samsung  ຍັງເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບມືຖື ຈາກຍອດຈັດສົ່ງ 79,5 ລ້ານເຄື່ອງ

Samsung ຍັງເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບມືຖືດ້ວຍຍອດຈັດສົ່ງ 79,5 ລ້ານເຄື່ອງ ຄອງສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ 22,1% ຕາມມາດ້ວຍ  Apple ມີຍອດຈັດສົ່ງ 41 ລ້ານເຄື່ອງ ຄອງສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ 11,4%.

ອັນດັບ 3-4 ແລະ 5 ຕົກເປັນຂອງຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບມືຖືຈາກປະເທດຈີນທັງໝົດ ນໍາໂດຍ Huawei ມີຍອດຈັດສົ່ງ 38,4 ລ້ານເຄື່ອງ, POPPO ມີຍອດຈັດສົ່ງ 29,5 ລ້ານເຄື່ອງ ແລະ Xiaomi ມີຍອດຈັດສົ່ງ 23,2 ລ້ານເຄື່ອງ.

ເຖິງວ່າ Samsung ແລະ Apple ຈະມີຍອດຈັດສົ່ງໂທລະສັບຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບ 1-2 ຕາມລໍາດັບ ແຕ່ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດກັບຫຼຸດລົງເມື່ອທຽບ​ໃສ່ແບບປີຕໍ່ປີ ໂດຍເສຍສ່ວນແບ່ງໃຫ້ກັບໂທລະສັບມືຖືຈາກປະເທດຈີນ.

error: Content is protected !!