ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ

- coutry side - ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ
- Untitled design - ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ

ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ: ພາຍຫລັງລັດຖະບານໄດ້ໂອນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກມາຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ໃນກາງປີ 2016 ຜ່ານມາ, ຂະແໜງການຂອງຕົນກໍໄດ້ດໍາເນີນການປັບປຸງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020), ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເຊື່ອມສານເຂົ້າກັນ ແລະ ໃນນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈຸດສຸມພັດທະນາບູລິມະສິດໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2020 ມີທັງໝົດ 449 ຈຸດສຸມໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ວຽກງານພັດທະນາຊົນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກມີ 91 ຈຸດສຸມ, ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນມີ 145 ຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດລວມມີ 213 ບ້ານ.

ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມການສໍາຫລວດຕົວຈິງແລ້ວ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ, ມີບ້ານທຸກຍາກ 1.653 ບ້ານ ແລະ ຍັງມີເມືອງທຸກຍາກ 23 ເມືອງ, ຂະນະດຽວກັນກໍສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 3.917 ບ້ານ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດໄດ້ 30 ບ້ານ, ສ່ວນການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ແລະ ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ທັງໝົດ 279 ໂຄງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ໂດຍລວມເຫັນວ່າວຽກງານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນເຫັນວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ແກ້ໄຂໄດ້ສະເພາະເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂພັດທະນາ ແລະ ທົ່ງພຽງເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດພູດອຍຍັງແກ້ໄຂໄດ້ໜ້ອຍ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຢູ່ຫລາຍບ່ອນຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກໍານົດໄວ້, ຍັງແລ່ນນໍາແຕ່ດ້ານປະລິມານຫລາຍກວ່າ, ການຈັດສັນງົບປະມານສ່ວນໃຫຍ່ກໍແມ່ນສຸມໃສ່ການຊໍາລະໜີ້ ແລະ ງົບປະມານເພື່ອສ້າງໂຄງການໃໝ່ແມ່ນມີໜ້ອຍ. ນອກນີ້, ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນ ແລະ ອາຊີບໝັ້ນຄົງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຫລາຍບ່ອນຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈັດສັນໄດ້ແຕ່ບ່ອນຢູ່ອາໃສ, ສໍາລັບບ່ອນທໍາການຜະລິດ ແລະ ການຈັດສັນອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີສະພາບປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍກັບຄືນບ່ອນເກົ່າ ຫລື ບ່ອນໃໝ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສະພາບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຕັ້ງພູມລໍາເນົາແບບຊະຊາຍຕາມລໍາພັງຂອງປະຊາຊົນຕາມມາ. ສະນັ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມຂອງແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຍັງຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານໃຫ້ຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສີນຄ້າສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການລົງທຶນ, ການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຕິດພັນກັບຕະຫລາດ, ການສ້າງຕົວແບບດ້ານຕ່າງໆ, ສຸມໃສ່ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນ ແລະ ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພົນລະເມືອງໃຫ້ຫລຸດລົງ, ໄປພ້ອມກັບການປັບປຸງລະບົບການເມືອງຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕາມທິດ 3 ສ້າງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຮາກຖານມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ທົ່ວປະເທດຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 69.772 ຄອບຄົວ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!