ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ

ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ -           0697     0001 001 - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ
ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ - kitchen vibe - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ

ວັນທີ 17 ມີນາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຊາບວ່າ: ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ຢູ່ຫລາຍປະເທດໂດຍສະເພາະ ແມ່ນມີການລະບາດຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດ ບໍ່ໃຫ້ແພ່ລາມເຂົ້າມາສູ່ ສປປ ລາວ ເຮົາ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ມີການອອກແຈ້ງການໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສະບັບເລກທີ 1314/ກປ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023. ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຈາກພື້ນທີ່ໆ ມີການລະບາດເພີ່ມເຕີມ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາແຜ່ລະບາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຂໍແຈ້ງເພີ່ມເຕີມມາຍັງ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທົ່ວປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:

 1. ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂຈະການ ອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູທຸກຊະນິດ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນໝູ ປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເຂົ້າ ມາ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ;
 2. ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊີ້ນໍາ ສັດຕະວະແພດປະຈໍາດ່ານຊາຍແດນສາກົນ, ສະໜາມບິນສາກົນ, ດ່ານທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ, ດ່ານຊາຍ ແດນທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນປະເພນີ ເພີ່ມທະວີຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ, ຜະລິດຕະພັນໝູ ທຸກຊະນິດ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນໝູປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນຈາກສສ ຫວຽດນາມ ຫຼື ຈາກ ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ເຂົ້າມາ ສ ປປ ລາວ ໃນກໍລະນີກວດພົບເຫັນ ໃຫ້ຢຶດ ແລະ ດໍາເນີນການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 3. ໃນກໍລະນີມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດປະຈໍາດ່ານ ພົບເຫັນຜູ້ລະເມີດ ຫລື ກະທໍາຜິດ ທີ່ຍັງມີການນໍາເອົາໝູມີ ຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູປຸງແຕ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ຫລື ຜ່ານສສ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າມາດ່ານ ຕ້ອງສົມ ທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຂວງ ຫລື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຮັບຊາບ ໂດຍດ່ວນ;
 4. ສໍາລັບຂອງກາງທີ່ກວດຢຶດໄດ້ຈາກການລັກລອບນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານ ໃຫ້ນໍາໄປທໍາລາຍຖິ້ມດ້ວຍການ ເຜົາ ຫຼື ຝັງ ຕາມຫຼັກວິຊາການ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ລະເມີດໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ຫລື ດໍາເນີນຄະດີຕາມ ກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການ;
 5. ໃຫ້ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະສານ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກຄໍາແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຈ້ງການ ສະບັບ ນີ້ ເປັນອັນລະອຽດ ພ້ອມທັງ ເພີ່ມທະວີເປັນເຈົ້າການເຝົ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ; ກໍລະນີພົບເຫັນໝູເຈັບ ຫລື ຕາຍຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ນໍາໃຊ້ ມາດຕະການທາງດ້ານເຕັກນິກ ຕາມຫຼັກວິຊາການຢ່າງຮີບດ່ວນ;
 6. ມອບໃຫ້ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມີຂໍ້ສະດວກ, ຫຍຸ້ງຍາກ ແນວໃດໃຫ້ລາຍງານການນໍາກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ

ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ -           0697     0001 002 - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ

 

ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ - 5 - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ
ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ - 3 - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ
ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ - 4 - ໂຈະການອະນຸຍາດ ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານໝູມີຊີວິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປ້ອງກັນອະຫິວາໝູ ອາຟຣິກາ ຫາກພົບເຫັນ ຢຶດ, ທຳລາຍ ແລະ ປັບໃໝ