ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ

ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - IMGL949 - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - kitchen vibe - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ

ກອງປະຊຸມກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20-22 ມີນາ 2023 ທີ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ກົງຈິ ຢ່າງຈື່ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ.

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດຊີ້ນຳລວມຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ 5 ປີ (2021-2025), ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍປະຈໍາປີ 2023 ຂອງຄະນະປະຈໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 01/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023. ພ້ອມນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແມ່ນນິຕິກໍາໜຶ່ງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ. ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ ມາຄົ້ນຄວ້າສ້າງເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນນິຕິກໍາທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ ທັງເຮັດໃຫ້ການເກັບອາກອນ (ພາສີ ຫລື ຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ) ທີ່ດິນຄົບຖ້ວນ, ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມແຕ່ລະປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການເກັບພາສີທີ່ດິນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໄສ, ຍຸຕິທໍາ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນຖານລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຍືນຍົງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;

ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ

ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - IMGL949 1 - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ

ສໍາລັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແມ່ນຍັງບໍ່ເຄີຍມີການກໍານົດໃຫ້ເສຍອາກອນ ຈາກການຄຸ້ມຄອງ ຫລື ນຳໃຊ້ສິ່ງປຸກສ້າງ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກສຶກສາຮອບດ້ານຄື: ດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະເພດຂອງຊັບສິນ, ການນຳນົດມູນຄ່າ ແລະ ການກຳນົດອັດຕາ ທີ່ເໜາະສົມໃນການຈັດເກັບ, ຖ້າມີການກຳນົດເປັນກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດເຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ດີ ແມ່ນຈະເປັນຖານລາຍຮັບໃໝ່ທີ່ໜັ້ັນຄົງອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ.

ນອກນີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຄໍາເຫັນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະເໜີຈຸດທີ່ຈະປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕາມທິດການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ.

ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 3 - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 5 - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ - 4 - ຫາລືກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ