ພະລັງທາງສັງຄົມມີຜົນຕໍ່ຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ນັກຈິດຕະວິທະຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge  ໃນອັງກິດ ໄດ້ວິໄຈແລ້ວພົບວ່າ : ຄົນທີ່ຂາດພະລັງທາງສັງຄົມ ຫລື ຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕົກຕໍ່າ ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ ບໍ່ມີແຮງໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮູ້ສຶກມີພະລັງທາງສັງຄົມ ວ່າໝາຍເຖິງການສາມາດຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ ແລະ ເປັນຜົນໃຫ້ສາມາດກຳນົດຊີວິດ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຕົນເອງໄດ້.

ນັກວິໄຈທົດລອງໃຫ້ກຸ່ມທົດລອງຕອບຄຳຖາມ ເຊິ່ງຊ່ວຍບົ່ງບອກການເບິ່ງສະຖານະທາງສັງຄົມຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ : ຂ້ອຍຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮັບຟັງໃນສິ່ງທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ຫລືບໍ່ ແລະ ລອງໃຫ້ຜູ້ຕອບຄຳຖາມຍົກສິ່ງຂອງຫລັງຈາກນັ້ນ ເຊິ່ງນັກວິໄຈໄດ້ພົບວ່າຜູ້ທີ່ຕອບຄຳຖາມທີ່ສະທ້ອນຄວາມເຊື່ອວ່າຕົນຂາດພະລັງທາງສັງຄົມນີ້ ຈະຮູ້ສຶກວ່າສິ່ງຂອງທີ່ຕົນເອງຍົກໜັກກ່ວາຄວາມເປັນຈິງເມື່ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈຖານະ ແລະ ພະລັງທາງສັງຄົມຂອງຕົນເອງ.

 

  • 1094 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: Content is protected !!