6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ

- 022209 2017 - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
- AGL banner - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
  1. ວາງໂຕໃຫ້ເໝາະສົມ : ພາສາຂອງທ່ານເປັນໂຕວັດແທກວ່າທ່ານນັ້ນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫລືບໍ່, ທ່ານຄວນເຮັດໂຕໃຫ້ຄືກັບວ່າໂຕເອງພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບທຸກສະຖານະການ ຖ້າທ່ານສະແດງກິລິຍາທ່າທາງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈ ທ່ານຈະໝັ້ນໃຈ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງໃຜ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕທ່ານໄປນຳ ລອງເຊີດໜ້າ, ນັ່ງໂຕຊື່, ບໍ່ຫຍໍ້ບ່າໄຫລ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ອື່ນເວລາສົນທະນາກັນ, ຈັບມືທັກທາຍຜູ້ອື່ນຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ໝັ່ນສົບຕາຄູ່ສົນທະນາຂອງທ່ານທຸກເທື່ອເວລາທີ່ເຂົາລົມກັບທ່ານ.
  2. ແຕ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ : ເມື່ອທ່ານມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ດີແລ້ວ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ຫາກທ່ານເລືອກນຸ່ງເຄື່ອງ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງປະດັບທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີ ແລະ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກດີມັນກໍຈະຍິ່ງຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຈົ່ງແຕ່ງກາຍໃນແບບທີ່ທ່ານມັກ ຫລື ຈົ່ງແຕ່ງກາຍທີ່ຈະພາທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະເປີດເຜີຍໂຕຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານຜ່ານເຄື່ອງປະດັບທັງຫລາຍ ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໂດດເດັ່ນ ຫລື ເນັກໄທສີສົດໃສອາດ ເປັນສິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເລີ່ມສົນທະນາກັບຜູ້ອື່ນງ່າຍຂຶ້ນກໍເປັນໄດ້.
  3. ເວົ້າຈາຄ່ອງແຄ້ວເລື່ອນໄຫລດີ : ຫາກທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຟັງພິທີກອນຄົນມັກຂອງທ່ານກຳລັງເວົ້າ ລອງສັງເກດວິທີການທີ່ ເຂົາ ຫລື ນາງໃຊ້ໃນການເວົ້າຜູ້ ເວົ້າທີ່ດີຕ້ອງເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໝັ້ນຄົງ, ດ້ວຍໂທນສຽງທີ່ເປັນຈັງຫວະ ພວກເຂົາຈະຢຸດເວົ້າເປັນຈັງຫວະໆ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຫລີກເວັ້ນການເວົ້າຂ້ອງໆຄາໆທີ່ເຮັດໃຫ້ບົດສົນທະນາເບິ່ງຂັດຫູ, ບໍ່ເລື່ອນໄຫລ. ລອງເອົາວິທີການເວົ້າທີ່ເລື່ອນໄຫລ, ແຕ່ບໍ່ແຂງກະດ້າງມາປັບໃຊ້ກັບໂຕເອງ ວິທີການເວົ້າດັ່ງກ່າວຈະສະແດງອອກເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານ ທ່ານຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານມັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຫລີກເວັ້ນການເວົ້າສຽງສູງ, ເວົ້າສຽງສັ່ນ ຫລື ການເວົ້າຄ່ອຍໆໃນຮູຄໍ ຍິ່ງທ່ານເວົ້າຢ່າງໝັ້ນໃຈ ຜູ້ຄົນກໍຈະຫັນມາສົນໃຈຟັງທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຂົາຈະສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ແຜ່ອອກມາຈາກໂຕທ່ານ.
  4. ຄິດ ແລະ ປະພຶດຕົນໃນທາງບວກ : ພະລັງດ້ານບວກຈະນຳໄປສູ່ຜົນຕອບແທນໃນດ້ານບວກສະເໝີ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຄວນຄິດ ໃນດ້ານບວກວ່າທ່ານສາມາດຮັບມືໄດ້ທຸກສະຖານະການ, ຫລີກເວັ້ນຄວາມຄິດໃນດ້ານລົບທີ່ມັນຈະບັ່ນທອນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງ ທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຍິ້ມຫົວ ແລະ ຫາຄວາມສຸກໃສ່ໂຕ, ສົນທະນາກັບຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິໃນດ້ານບວກ ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ, ໝັ້ນໃຈຂຶ້ນ ແລະ ຄົນທີ່ຮ່ວມງານກັບທ່ານກໍຈະມີຄວາມສຸກໄປນຳ, ໝັ່ນຮັກສາຄວາມຮູ້ສຶກດີໆຂອງທ່ານໄວ້ ເພື່ອໝັ່ນເຕືອນໂຕທ່ານເອງໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ໃນທຸກໆຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານນຳ ແລ້ວທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ສະຫງົບ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະໃນຫົວຂອງທ່ານມີແຕ່ເລື່ອງດີໆນັ້ນເອງ.
  5. ລົງມືເຮັດ : ນອກຈາກບຸກຄະລິກກະພາບແລ້ວ ຍັງມີຫຍັງອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈ ທ່ານຕ້ອງວາງໂຕໃຫ້ເໝາະສົມ ພ້ອມທີ່ຈະພະເຊີນໜ້າກັບບຸກຄົນມາກໜ້າຫລາຍຕາໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຫລື ພ້ອມທີ່ຈະຮັບວຽກໂຄງການໃໝ່ໆທີ່ທ່ານມັກຈະປະຕິເສດມາໂດຍຕະຫລອດ ໝັ່ນຝຶກຝົນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄວາມກຽດຄ້ານຈະເປັນໂຕເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ອ້າງ ແລະ ຄວາມຢ້ານ ເພື່ອການຝຶກຝົນທີ່ດີທ່ານຄວນເຮັດລາຍການຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຈຸດດ້ອຍຂອງໂຕທ່ານນຳ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຈັດການກັບຂໍ້ດ້ອຍຂອງທ່ານກ່ອນ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ທ່ານຈະເລີ່ມພັດທະນາຂໍ້ດີຂອງທ່ານ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ກ່ອນ ເພາະເມື່ອທ່ານທຸ້ມເທແຮງໃຈ ແລະ ແຮງກາຍຂອງທ່ານໄປຍັງຈຸດເດັ່ນເຫລົ່ານັ້ນ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານກໍຈະເລີ່ມສາຍອອກມາເອງ.
  6. ກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມສະເໝີ : ຢ່າລືມວ່າການວາງແຜນລ່ວງໜ້ານັ້ນມີຂ້ໍດີທີ່ຈະຊ່ວຍຫລຸດຂໍ້ຜິດພາດໃຫ້ໜ້ອຍລົງໄດ້ ຍິ່ງກຽມໂຕໄວ້ດີເທົ່າໃດທ່ານກໍຈະຍິ່ງຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງທ່ານ. ການກຽມໂຕຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຫລີກເວັ້ນຂໍ້ຜິດພາດນ້ອຍໆໄດ້, ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກທີ່ທ່ານເຮັດ ໂດຍກ່ອນເລີ່ມເຮັດວຽກໃດໆກໍຕາມ ທ່ານຄວນຈິນຕະນາການວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກແນວໃດແດ່ເມື່ອວຽກນັ້ນສຳເລັດອອກມາ ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດຫຍັງເກີນໂຕ ຫລື ເຮັດຫລາຍໆຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ ທ່ານຄວນແບ່ງວຽກອອກມາເປັນສ່ວນໆ ພ້ອມທັງຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກ ແລ້ວ ຈຶ່ງຄ່ອຍໆລົງມືເຮັດ.
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
- lattana banner - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
- lattana banner 1 - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
-    AD conten website - 6 ວິທີຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ
  • 1097 Posts
  • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!