ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ

ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ - 5173 - ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ
ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ - kitchen vibe - ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ

ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2023, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດການປ່ອຍນໍ້າ ແລະ ຢຸດທຳການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ໂດຍມີ ທ່ານ ຄໍາໜັ້ນ ສໍປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມແຂວງ ພ້ອມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນມາ ຄວ້າງແສງສິງ ຫົວໜ້າພະແນກຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການນໍ້າ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ກ່າວວ່າ: ການຢຸດການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າລົງສູ່ຄອງສົ່ງນໍ້າເຊບັ້ງໄຟຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມສັນຍາສໍາປະທານຕໍ່ລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟສູງຮອດລະດັບເຕືອນໄພລະດັບ 14,4 ແມັດ (ເຂດອັນຕະລາຍ), ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຶ່ງໄດ້ລຸດການຜະລິດ ໂດຍເລີ່ມຢຸດເຄື່ອງຈັກທໍາອິດ ໃນເວລາ 15:30 ຂອງແລງວັນທີ 16 ກັນຍາ, ເຄື່ອງຈັກທີ 2 ເວລາ 15:40, ເຄື່ອງຈັກທີ 3 ເວລາ 15:50 ແລະ ເລີ່ມປິດສົມບູນໃນເວລາ 22:00, ເຄື່ອງຈັກທຸກເຄື່ອງເເມ່ນໄດ້ຢຸດທຳການຜະລິດ, ປິດປະຕູນໍ້າຈົນຮອດລະດັບຕໍ່າສຸດ, ນໍ້າທີ່ສົ່ງໄປຕາມຄ່ອງສົ່ງນໍ້າແມ່ນໄດ້ປິດໝົດ, ໃຫ້ໜັ້ນໃຈໄດ້ວ່າບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຢຸດຕິການປ່ອຍນໍ້າລົງຄອງເໝືອງສົ່ງນໍ້າສູ່ ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟຊົ່ວຄາວ, ພ້ອມທັງໄດ້ຕິດຕາມລະດັບນໍ້າຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ. ຄາດວ່າຈະເລີ່ມແລ່ນເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟໄຟ້າ ແລະ ປ່ອຍນໍ້າໄດ້ອີກ ກໍ່ຕໍ່ເມືອ ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟໄດ້ຫລຸດລົງຈາກເຂດອັນຕະລາຍ ຫລື ລະດັບເຕືອນໄພ ທີ່ກໍານົດໄວ້.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະຕໍ່ລັດຖະບານໃນການຢຸດຕິການປ່ອຍນໍ້າ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ຕັ້ງລຽບຕາມແຄມ ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ - 5 - ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ
ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ - 4 - ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ
ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ - 3 - ຢຸດການປ່ອຍນໍ້າຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກລະດັບນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເພີ່ມສູງຂຶ້ນຮອດເຂດອັນຕະລາຍແລ້ວ