EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ

EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - 54ca052fbf94a2d80f35214e7e674a730a20f143 1702103664 ed28e773 960x640 1 - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ
EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - kitchen vibe - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ

ພາຍຫລັງການເຈລະຈາເຖິງ 36 ຊົ່ວໂມງ ໃນທີ່ສຸດຄະນະຜູ້ແທນເຈລະຈາຈາກປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ລັດຖະສະພາເອີຣົບ ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍປັນຍາປະດິດ ຫລື AI Act ເຊິ່ງຈະຖືເປັນກົດໝາຍສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ AI.

ໃນກອງປະຊຸມຢູ່ບຣຸກເຊລໃນວັນທີ 8 ທັນວາ, ຄະນະຜູ້ເຈລະຈາໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ AI ຢູ່ເອີຣົບ, ແຕ່ຢືນຢັນວ່າຂໍ້ຈໍາກັດເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄິດຄົ້ນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆກ່ຽວກັບ AI ຫລື ຕັດໂອກາດທີ່ເອີຣົບຈະກ້າວຂຶ້ນເປັນຜູ້ນໍາການແຂ່ງຂັນດ້ານ AI ໃນອະນາຄົດ.

EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ

ທັງນີ້, ເຖິງວ່າກົດໝາຍ AI Act ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຈາກປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ລັດຖະສະພາເອີຣົບ, ແຕ່ການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງນີ້ຖືກເບິ່ງວ່າເປັນອຸປະສັກດ່ານສຸດທ້າຍ.

ຄະນະກໍາມາທິການເອີຣົບ ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ສະເໜີກົດໝາຍນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2021 ກ່ອນຈະເລັ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜ່ານຂະບວນການນິຕິບັນຍັດໃນປີນີ້ ຫລັງຈາກການເປີດຕົວ ChatGPT ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2022 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ AI ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃນວົງກວ້າງດ້ວຍຄວາມສະຫລາດ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ການຂຽນບົດຄວາມ ແລະ ບົດກະວີ, ແຕ່ຂະນະດຽວກັນກໍມາພ້ອມຄວາມກັງວົນວ່າເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດເຊັ່ນ: ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາທາງໄຊເບີ.

ນອກຈາກ ChatGPT ທີ່ໂດ່ງດັງແລ້ວ. ຕົວຢ່າງອື່ນໆຂອງຊອບແວ Generative AI ໄດ້ແກ່ ແຊດບອດ Bard ຂອງ Google ທີ່ສາມາດສ້າງຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ສຽງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈາກຄໍາສັ່ງງ່າຍໆໃນພາສາປະຈໍາວັນ, DALL E, Midjourney ແລະ Stable Diffusion ເຊິ່ງສາມາດສ້າງສັນຮູບພາບໄດ້ເກືອບທຸກຮູບແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້.

ອ້າງອີງ:

https://www.channelnewsasia.com/world/european-union-artificial-intelligence-chatgpt-landmark-law-3976816

EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - 5 - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ
EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - 4 - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ
EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ - 3 - EU ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດ ປູທາງອອກກົດໝາຍ AI ສະບັບທໍາອິດຂອງໂລກ