ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ

ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - 417902143 902027708381000 7773515996629814672 n - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - kitchen vibe - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ

ວັນທີ 4-5 ມັງກອນ 2024, ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່, ກົມກວດກາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຜທ) ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນຂອງ  ບໍລິສັດໄທຢຸ້ຍກາສີ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ຢູ່ເຂດບ້ານດິນແດງ, ບ້ານພູເຫຼັກໄຟ, ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ.

ຜ່ານການກວດກາພາກສະໜາມຕົວຈິງເຫັນວ່າ: ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວປະຕິບັດບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມເຕັກນິກ ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ເໜືອ, ຕິດກັບຫ້ວຍນໍ້າທໍາມະຊາດ ທີ່ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ;  ເຕັກນິກການຂຸດຄົ້ນຂອງບໍລິສັດຍັງບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ອ່າງດັກຕະກອນຈາກການລ້າງແຮ່ ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະແຕກຫັກ,  ບໍລິສັດຍັງໄດ້ປ່ອຍນໍ້າຈາກການລ້າງແຮ່ລົງສູ່ຫ້ວຍນໍ້າທໍາມະຊາດໂດຍບໍ່ມີການເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າໄປວິໄຈຫາທາດໂລຫະໜັກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນນໍ້າ ແລະ ໄດ້ອວ່າຍແລວນໍ້າທໍາມະຊາດໂດຍບໍ່ຜ່ານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ-ທໍາມະຊາດ, ແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ,  ດໍາເນີນວຽກງານບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ, ສະນັ້ນ ຄະນະກວດກາຈຶ່ງມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນ ສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ເຫຼັກ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ ຂອງບໍລິສັດໄວ້ ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຕົນ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 7 ວັນ.

ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ

ໃນຕໍ່ໜ້າ ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ (ພບ) ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນ ກົມກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ), ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ຜທ) ເພື່ອເຂັ້ມງວດໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ທີ່ດໍາເນີນວຽກງານບໍ່ຖືກຕ້ອງສອດ ຄ່ອງກັບສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານ, ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ-ທໍາມະຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ.

ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - 417842204 902027845047653 6761858527015521768 n 1024x767 - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ

ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - 3 - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - 4 - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ - 5 - ພິຈາລະນາອອກແຈ້ງການໂຈະໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົ່ວຄາວເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ