ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ

- ba85f8d5 ac55 462a 9ed5 d17ec7927d24 1 - ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ
- Untitled design - ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ

ວັນທີ 29 ກັນຍາຜ່ານມານີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມ ນຸມສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນ ຜູ້ອາຍຸສູງຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວ,

ທັງເປັນຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳ ການຄະນະກຳມະການແຫ່ງ ຊາດເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາ ຍຸສູງ, ມີບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ, ຊຶ່ງພາຍໃນ ງານໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຫລາຍກິດຈະ ກຳເປັນຕົ້ນການສະແດງສິລະ ປະ, ຮ້ອງເພັງ, ເຕັ້ນ, ເປົ່າແຄນ, ຂັບລຳ ແລະ ອື່ນໆຈາກຜູ້ພິການ ທາງສະໝອງ, ທາງສາຍຕາ, ຫູ, ແຂນ-ຂາ ແລະ ອື່ນໆດ້ວຍບັນ ຍາກາດມ່ວນຊື່ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນທົ່ວໂລກ, ມີຜູ້ພິການຫຼາຍ ກວ່າຕື້ຄົນ ຫຼື ປະມານ 15% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ຕາມການປະເມີນຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 2017, ມີຜູ້ອາຍຸສູງ 60 ປີຂຶ້ນໄປຈໍານວນ 962 ລ້ານ ຄົນ ເທົ່າກັບ 13% ຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2030 ຈະມີເຖິງ 1,4 ລ້ານຄົນ ແລະ ຮອດປີ 2050 ຈະມີປະມານ 2,1 ລ້ານຄົນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນ ດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ພັດທະນາໄວ. ຕາມການສຳຫລວດປະຊາກອນ ໃນປີ 2015, ຢູ່ລາວມີຄົນພິການ ປະມານ 160.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ 2,8% ຂອງພົນລະເມືອງ, ເພີ່ມ ຂື້ນໜຶ່ງເທົ່າຕົວຈາກປີ 2005, ໃນນັ້ນ ແມ່ຍິງກວມປະມານ 80.000 ຄົນ, ສ່ວນຜູ້ອາຍຸສູງມີ ປະມານ 422.000 ຄົນໃນປີ 2015 ເທົ່າກັບ 6,5% ຂອງປະ ຊາກອນທັງໝົດ, ໃນນີ້ມີຜູ້ອາຍຸ ສູງທີ່ເປັນຜູ້ພິການປະມານ 29.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ 18% ຂອງປະຊາກອນຜູ້ອາຍຸສູງ, ຊຶ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ຍັງປະເຊີນ ກັບສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆຍ້ອນ ໂຄງສ້າງຂອງສັງຄົມ, ເສດຖະ ກິດ, ທັດສະນະຄະຕິ, ທັງຂາດ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມ ສະເໝີພາບຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ, ເຫັນໄດ້ຈາກບັນຫາ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການ ປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ, ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ມີວຽກ ເຮັດງານທຳ; ການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ການ ເຊື່ອມໂຍງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ ອາຍຸສູງເຂົ້າໃນຂະບວນການ ພັດທະນາຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ. ປັດຈຸບັນລາວເຮົາພວມເລັ່ງ ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ ສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ກຳລັງກະກຽມສ້າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ, ພ້ອມ ທັງສຸມໃສ່ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອຜູ້ອາຍຸສູງໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງ ຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການ ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພັດທະນາຄົນພິ ການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງລາວ. ນອກຈາກນີ້, ກໍໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ເຊື່ອມໂຍງວຽກງານຄົນພິ ການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງເຂົ້າໃນ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ ການຕົນເຊັ່ນ: ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາວຽກງານສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ 2016-2020, ນະ ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ຮຽນຮ່ວມ 2016-2020, ແຜນ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບການຮຽນຮ່ວມໄປຍັງບັນດາ ແຂວງບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຜ່ານ ການປະຕິບັດເຫັນວ່າມີນັກຮຽນ ທີ່ເປັນຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າຮຽນປະ ຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຈຳນວນ ກວ່າ 6.000 ຄົນ ໃນນີ້ມີນັກ ຮຽນມີບັນຫາທາງສະໝອງ 98 ຄົນ, ພິການຕາ ແລະ ຫູ 142 ຄົນ, ຮຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະ ຍາໄລ 10 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍສູນຟື້ນຟູການແພດ ໜ້າທີ່ການໄປຍັງ 5 ແຂວງຈຸດສຸມ, ສ້າງສູນຜະລິດອົງຄະທຽມ ແລະ ຟຶ້ນຟູສະມັດຕະພາບຄົນພິການທີ່ບ້ານເກິນເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງຄ້ຳຊູ, ຊ່ວຍຊູໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາ ລົງຊີວິດປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ລໍ້ເລື່ອນ ຈຳນວນ 4.453 ຄັນ, ແຂນຂາ ທຽມຈຳນວນ 3.631 ອັນ, ໄມ້ ຄໍ້າເຖົ້າ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຝັງ ແລະ ແວ່ນຕາຈຳນວນ 1.956 ອັນ, ລວມໄປເຖິງສະໜອງການຝຶກວິ ຊາຊີບ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ ໄດ້ຈຳນວນ 937 ຄົນ. ສ້າງກອງທຶນໜູນວຽນ ເພື່ອພັດທະນາ ຄຸນນະພາບຊີວິດຜູ້ອາຍຸສູງ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈຳ ປາສັກ ໄດ້ຈຳນວນ 37 ບ້ານ ແລະ ສົ່ງເສີມການກວດສຸຂະ ພາບໃຫ້ຜູ້ອາຍຸສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ເສຍຄ່າໃນແຕ່ລະປີ, ນອກນີ້, ໃນແຕ່ລະປີຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ມີການຈັດຕັ້ງສະເຫລີມສະ ຫລອງວັນສາກົນ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກ ງານ, ບົດບາດ ແລະ ສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງໃຫ້ ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພ້ອມທັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ, ພ້ອມດ້ວຍນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວສະຫລອງວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສາກົນຜູ້ສູງອາຍຸ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!