2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ

2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ - kitchen vibe - 2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ

 

ທ່ານ ຄຳພອນ ມຸນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024 ວ່າ: ຜ່ານມາໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 1.409 ຄັ້ງ, ພົບເຫັນຂອງກາງ ທີ່ພົວພັນກັບ ການກະທໍາຜິດທີ່ເປັນໄມ້ ຈໍານວນ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ. ໃນນີ້, ໄມ້ບັນຊີ I ຈໍານວນ 2.267,951 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້ບັນຊີ II ຈໍານວນ 6.209,525 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ບັນຊີ III ຈໍານວນ 273,751 ແມັດກ້ອນ ແລະ ພາຫະນະລາກແກ່ 38 ຄັນ, ຈັກຕັດໄມ້ 48 ເຄື່ອງ ແລະ ມີການບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຈໍານວນ 9.178 ຄອບຄົວ, ມີດິນ ຈໍານວນ 8.074 ຕອນ, ເນື້ອທີ່ 18.918,43  ເຮັກຕາ. ເມື່ອທຽບໃສ່ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້, ທ້ອນໂຮມ, ຊື້-ຂາຍ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ ລວມທັງການບຸກລຸກທໍາລາຍເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນປີ 2022 ເຫັນວ່າ: ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.000 ກວ່າແມັດກ້ອນ ແລະ ການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 17.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ໄດ້ກັກຢຶດສັດປ່າ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 1.843 ໂຕ, ມີ 283 ຊິ້ນສ່ວນ, ນໍ້າໜັກ 1.292,6 ກິໂລກຼາມ ແລະ ສັດທີ່ມີຊີວິດ ຈໍານວນ 163 ໂຕ. ໃນນີ້, ມີສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ຈໍານວນ 8 ຊະນິດ, ມີ 53 ໂຕ, ມີ 93 ຊິ້ນສ່ວນ, ນໍ້າໜັກ 433,6 ກິໂລກຼາມ, ໃນນີ້ ສັດທີ່ມີຊີວິດ ຈໍານວນ 16 ໂຕ. ສັດປ່າປະເພດຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບັນຊີ II ຈໍານວນ 12 ຊະນິດ, ມີ 1.232 ໂຕ, ຈໍານວນ 130 ຊິ້ນສ່ວນ, ນໍ້າໜັກ 816,5 ກິໂລກຼາມ, ໃນນີ້ ສັດທີ່ມີຊີວິດ ຈໍານວນ 147 ໂຕ. ສັດປ່າປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ III ຈໍານວນ 9 ຊະນິດ, ມີ 558 ໂຕ, ຈໍານວນ 15 ຊິ້ນສ່ວນ, ນໍ້າໜັກ 42,4 ກິໂລກຼາມ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍໄດ້ປ່ອຍສັດປ່າບັນຊີ I ແລະ II ຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ ຈໍານວນ 5 ຊະນິດ, ມີ 163 ໂຕ. ສໍາລັບ ສັດປ່າທີ່ຕາຍ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດພິທີທໍາລາຍຖິ້ມ, ລະດົມເຈົ້າຂອງສັດມອບສັດປ່າຄືນໃຫ້ແກ່ລັດ ບັນຊີ I ແລະ ບັນຊີ II ໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ 5 ຊະນິດ, ມີ 13 ໂຕ. ໃນນີ້, ໄດ້ປ່ອຍຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ 1 ໂຕ, ມອບໃຫ້ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ ນໍາໄປຟື້ນຟູ 2 ໂຕ ແລະ ມູນນິທິອະນຸລັກໝີລາວ Free the Bears ນໍາໄປ ຟື້ນຟູ ຈໍານວນ 10 ໂຕ. ກັກຢຶດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນທັງໝົດ 11 ຊະນິດ ດັ່ງນີ້: 1) ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ພືດເປັນຢາ) 10 ຊະນິດ, ນໍ້າໜັກ 424,572 ກິໂລກຼາມ. 2) ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ຖ່ານດໍາ) 1 ຊະນິດ, ນໍ້າໜັກ 841,69 ໂຕນ.

ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ຍັງກ່າວອີກວ່າ: ໃນປີ 2023, ມີການດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂການກະທໍາຜິດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ຈໍານວນ 776 ກໍລະນີ ແລະ ມີຜູ້ລະເມີດທັງໝົດ ຈໍານວນ 740 ຄົນ. ໃນນີ້, ເປັນການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບໄມ້ 174 ກໍລະນີ, ການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນປ່າໄມ້ 465 ກໍລະນີ, ການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວກັບ ສັດປ່າ 60 ກໍລະນີ ແລະ ການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 77 ກໍລະນີ. ການກະທໍາຜິດທັງໝົດ ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂຄື: ໂຈະການສືບສວນ-ສອບສວນ 18 ກໍລະນີ, ກໍາລັງດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ 237 ກໍລະນີ, ສະຫຼຸບ ແລະ ສົ່ງສໍານວນຄະດີ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແລ້ວ 64 ກໍລະນີ. ສານໄດ້ຕັດສິນແລ້ວ 14 ຄະດີ ແລະ ດໍາເນີນການສຶກສາອົບຮົມ 422 ກໍລະນີ, ຮິບຂອງກາງເປັນຂອງລັດ ປະເພດໄມ້ໄດ້ 3.516,170 ແມັດກ້ອນ, ສັດປ່າ 206 ກິໂລກຣາມ, ເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງ 466,81 ໂຕນ.

2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ - 5 - 2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ
2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ - 3 - 2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ
2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ - 4 - 2023 ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ພົບເຫັນໄມ້ທີ່ພົວພັນກັບການກະທໍາຜິດ 8.751,227 ແມັດກ້ອນ