ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ

ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - 521 - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - kitchen vibe - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະປະສານງານປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ດຳເນີນໄປໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2024,  ເພື່ອສະຫລຸບຕີລາຄາວຽກງານການປັບປຸງຂັ້ນຕອນໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດ ໃນປີ 2023  ແລະ ປຶກສາຫາລື ທິດທາງແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍລົງເລິກແຜນແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ແຜນວຽກບູລິມະສິດ ແລະ ແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນປີ 2024.

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ ກ່າວວ່າ: ຜ່ານມາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປັບປຸງໃບອະນຸຍາດໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະການສະເໜີຕັດກິດຈະການອອກຈາກບັນຊີກິດຈະການຄວບຄຸມ, ສໍາເລັດການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຫລາຍສະບັບຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ແລະ ຕັດຂອດຂັ້ນເອກສານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນອອກ ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບອະນຸຍາດກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ສາມາດປັບປຸງບັນຍາກາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ, ພ້ອມນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກວຽກງານການປະເມີນຄືນບັນຊີກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງຂອດຂັ້ນການອອກໃບອະນຸຍາດໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ  ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສ່ຽງຂອງກິດຈະການ.

ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - 5 - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - 4 - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ
ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ - 3 - ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອອກໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ