ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - kitchen vibe - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ

ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2024, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແຈ້ງມາ ຍັງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂັ້ນ ແຂວງ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ຜູ້ປະກອບການຈໍາໜ່າຍຢາກັນພະຍາດສັດ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ ລ້ຽງສັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບວ່າ: ໂດຍອີງຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະພາບການເໜັງ ຕີງຂອງອັດຕາການແລກປ່ຽນ, ລາຄາເຄມີ ແລະ ລາຄາວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຢາກັນພະຍາດສັດຊະນິດ ຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ຄິດໄລ່ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຄິດໄລ່ລາຄາຕົວຈິງແລ້ວ ເຫັນວ່າ: ຖ້າຂາຍໃນລາຄາເກົ່າແມ່ນຂາດທຶນຫຼາຍ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ ທາງສູນ ຜະລິດຢາສັດຕະວະແພດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຈໍາເປັນຈະໄດ້ຂໍແຈ້ງປັບລາຄາຢາກັນພະຍາດສັດໃນທົ່ວ ປະເທດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດລາຄາໃໝ່ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ລາຍລະອຽດລາຄາຢາແຕ່ລະຊະນິດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - 422818070 122102668202195170 7069437693710510722 n 723x1024 - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - 422787033 122102668334195170 3626355272381150932 n 729x1024 - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - 3 - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ
ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - 5 - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ
ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ - 4 - ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາ ຢາກັນພະຍາດສັດທົ່ວປະເທດ