ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - WhatsApp Image 2024 03 06 at 11 - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - kitchen vibe - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ

ວັນທີ 1 ມີນາ 2024, ເຈົ້າເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານແຕ່ລະບ້ານຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ ໃຫ້ແນະນໍາປະຊາຊົນ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂົ້າໄປເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້, ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຕ່າງໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບ້ານ, ໃຫ້ຢຸດຕິການຖ່າງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ, ຖ້າບຸກຄົນໃດຝ່າຝືນຈະດໍາເນີນຄະດີຕາມ ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ ມີການຈັບຈອງທີ່ດິນ, ຖ່າງປ່າ, ຕັດໄມ້ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີໄຟປ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູພະນັງ. ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - 5 - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - 3 - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ
ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ - 4 - ແຈ້ງການ ໃຫ້ຢຸດຕິການຖາງປ່າ, ຈູດປ່າ, ຕັດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ, ໄມ້ຄ້ໍາແບບ ແລະ ໄມ້ເຜົາຖ່ານ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ