ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. - 430045199 10233165635420436 5963005700883970905 n - ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.
ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. - kitchen vibe - ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

ວັນທີ 6 ມີນາ 2024 ນີ້ ຫ້ອງການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຈ້ງການດ່ວນ ເລກທີ 0919/ພບ.ຫກ ໃຫ້ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ຫາຍາກ ພາກເໜືອ 2 ຈໍາກັດ ໂຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.

– ອີງຕາມກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ ສະບັບເລກທີ 31/ສພຊ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017; ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການກະຊວງ ສະບັບເລກທີ 1180/ພບ, ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2023; ອີງຕາມ ໃບຄໍາຮ້ອງທຸກ ສະບັບເລກທີ 18/ນບ, ວັນທີ 3 ມີນາ 2024 ຂອງ ກຸ່ມບ້ານເມືອງແວ່ນ-ກຸ່ມຫິ້ມ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ: ອີງຕາມ ຄໍາຊີ້ນໍາ ຂອງ ການນໍາກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ວັນທີ 6 ມີນາ 2024.

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ຫາຍາກ ພາກເໜືອ 2 ຈໍາກັດ ພິຈາລະນາໂຈະທຸກກິດຈະການ ຫຼື ວຽກງານ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ທັງໝົດເປັນການຊົ່ວຄາວກ່ອນ ຍ້ອນມີການຮ້ອງທຸກ ຂອງ ປະຊາຊົນ ວ່າ ໂຄງການໄດ້ປ່ອຍນໍ້າປົນສານພິດລົງສາຍນໍ້າຫ້ວຍຕະບູນ, ຫ້ວຍມັນ, ນໍ້າແວ່ນ ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ແລະ ປະ ຊາຊົນຢູ່ໃກ້ຄຽງໂຄງການ ແລະ ຕອນລຸ່ມໂຄງການເດືອດຮ້ອນ ບໍ່ມີນໍ້າໃຊ້ບໍລິໂພກ, ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລົງກວດກາຕົວຈີງຢູ່ພາກສະໜາມ, ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ສະພາບນໍ້າກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ.

ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. - 4 - ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.
ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. - 3 - ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.
ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. - 5 - ແຈ້ງການຈະກິດຈະການ ຫຼື ວຽກ ງານຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຫາຍາກ ຢູ່ ບ້ານເມືອງແວ່ນ, ບ້ານຫົວພູ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ.