5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ

- 021010 2017 1 - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
- Untitled design 1 - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
 1. ມີເປົ້າໝາຍ : ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາໄດ້ສະຫລາດທີ່ສຸດ ແມ່ນຄົນທີ່ໃຊ້ມັນໄປກັບການພັດທະນາໃຫ້ຊີວິດໂຕເອງ ຫລື ຜູ້ອື່ນດີຂຶ້ນ ຫາກທ່ານຈັດສັນເວລາໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອທຸ້ມເທໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດກໍອາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມປາກເລີຍວ່າ: “ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ມະນຸດເຮັດບໍ່ໄດ້”. ວິນາທີທີ່ເຮົາມືນຕາເບິ່ງໂລກນັ້ນມັນມີຄຸນຄ່າທຽບເທົ່າກັບວິນາທີທີ່ເຮົາຮູ້ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວເຮົາເກີດມາເພື່ອສິ່ງໃດ ເພາະຊີວິດທ່ານເກືອບຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫາກປາສະຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງ ເປົ້າໝາຍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າຕ້ອງຍ່າງໄປທາງໃດ, ຊ່ວຍຕື່ມເຕັມຄຸນຄ່າໃນໂຕທ່ານ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄື ຄວາມສຳເລັດທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກເກີນຍື້ເອົາ.
 2. ເບິ່ງເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເວລາ : ຄົນທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດມັກໃຊ້ທຸກວິນາທີຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ແຕ່ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາ ຫລື ນາງໃຊ້ເວລາໄປໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນມັກມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເລື່ອນລອຍໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າອັນໃດກັນແທ້ທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຄວາມຈິງແລ້ວການເຫັນຄ່າຂອງເວລາກໍປຽບໄດ້ກັບການເຫັນແສງສະຫ່ວາງຂອງດາວ ຫລື ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫລົງທາງເທິງເສັ້ນທາງຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ຫາກຈະປຽບຄ່າຂອງເວລາເປັນອົງກອນໜຶ່ງ ວິໄສທັດໃນການເຮັດວຽກກໍຄົງປຽບດັ່ງສະໝອງ, ເປົ້າໝາຍແມ່ນຫົວໃຈ ແລະ ຄ່າຂອງເວລາກໍປຽບດັ່ງຈິດວິນຍານໃນການເຮັດວຽກ ເພາະເມື່ອໃຊ້ເວລາຢ່າງຮູ້ຄ່າຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດວຽກຍ່ອມເພີ່ມຂຶ້ນຈົນສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນງານທີ່ອອກມາກຸ້ມຄ່າກັບສິ່ງທີ່ທຸ້ມເທໄປ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກໃນທຸກໆມື້ບໍ່ເສຍລ້າ.
 3. ພັດທະນາສິ່ງທີ່ຕົນຊຳນານ : ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາຢ່າງເໝາະສົມມັກໃຊ້ເວລາເພື່ອພັດທະນາສິ່ງທີ່ຕົນຊຳນານ ບໍລິສັດຈະເສຍເງິນຈ້າງທ່ານເຮັດຫຍັງຫາກທ່ານບໍ່ມີຫຍັງໂດດເດັ່ນກ່ວາຄົນອື່ນເລີຍ ແລະ ຈື່ໄວ້ວ່າຫາກເຕັມ 10 ລະດັບ ທັກສະໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານປະເມີນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2 ຢ່າເສຍເວລາໄປກັບມັນຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພາະທ່ານມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະພັດທະນາມັນໄດ້ບໍ່ເກີນລະດັບທີ 4, ແຕ່ຫາກທ່ານປະເມີນແລ້ວວ່າເຕັມ 10 ທັກສະນັ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 7 ນີ້ກໍໍແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຊຳນານ ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາເພື່ອພັດທະນາທັກສະນັ້ນ ແລະ ບໍ່ດົນຈາກພຽງແຕ່ຄວາມຊຳນານມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເກັ່ງທີ່ສຸດໃນບໍ່ຊ້າ. ດັ່ງທີ່ ທ່ານ Ji, Sundberg ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ : “ຫາສິ່ງທີ່ພິເສດໃນໂຕທ່ານໃຫ້ພົບ ແລະ ຈົ່ງໃຊ້ເວລເພື່ອພັດທະນາມັນ” ຖືເປັນເລື່ອງດີທີ່ທ່ານມີທັກສະ ຫລື ຄວາມສາມາດທີ່ພິເສດກ່ວາຄົນທົ່ວໄປ ພຽງແຕ່ຫາມັນໃຫ້ພົບ, ໝັ່ນຝຶກຝົນໃຫ້ເກັ່ງ ແລ້ວມັນຈະນຳພາທ່ານໄປພົບກັບຄວາມສຳເລັດ.
 4. ແນມຫາຄວາມສຸກ : ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາຢ່າງຖືກຕ້ອງມັກເລືອກຄວາມສຸກເພື່ອພັດທະນາໂຕເອງກ່ອນສະເໝີ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວ, ຄົນຮັກ ຫລື ກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ ເຖິງວ່າຂໍ້ແນະນຳຂ້າງເທິງຈະຟັງ ເບິ່ງເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ໃຜໆກໍເຂົ້າໃຈໄດ້, ແຕ່ຫລາຍຄົນຊຳ້ພັດເລືອກໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໜ້າຕາຖານະທາງສັງຄົມຫລາຍກ່ວາຄວາມສຸກຈາກພາຍໃນ. ພວກເຂົາມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວຽກຈົນລືມວັນເກີດຂອງເມຍສຸດທີ່ຮັກ, ພາດການເຂົ້າຮັບຊົມລູກໆສະແດງລະຄອນເວທີ ຫລື ບໍ່ມີໂອກາດຈະໄປພັກຜ່ອນຕ່າງແຂວງກັບຄອບຄົວ ກ່ວາຈະຮູ້ໂຕກໍສວາຍເກີນໄປແລ້ວ ເພາະສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບກັບມາມີພຽງຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມສຳເລັດທີ່ບໍ່ຍັ້ງຍືນ.

ການບໍລິຫານເວລາໃຫ້ເປັນ ຖືເປັນຄຸນສົມບັດຢ່າງໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນນອກຈາກເວລາວຽກ ທ່ານຄວນຈັດສັນເວລາໃຫ້ກັບໝູ່, ຄົນຮັກ ຫລື ຄອບຄົວແດ່ ເພາະໃນທຸກໆຄວາມສຳພັນລ້ວນມີປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສຸກ ນອກຈາກນີ້ ການຈັດສັນເວລາວ່າງເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກກໍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈາກວຽກທີ່ຄ້າງຄາໄດ້ຄືກັນ ເຖິງວ່າການຢູ່ກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ຫລື ກິດຈະກຳທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແຕ່ກໍເປັນຄວາມສຸກສ່ວນບຸກຄົນ ເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວທຸກໆເຫດການທຸກໆຄວາມສຳພັນທີ່ທ່ານພະເຊີນລ້ວນຢູ່ທີ່ໂຕທ່ານເອງວ່າຈະເບິ່ງໃຫ້ມັນເປັນຄວາມສຸກ ຫລື ຄວາມທຸກ.

5. ເປັນຄູຝືກທີ່ດີ :  ຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາໄດ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດຈະບໍ່ຍອມເຮັດວຽກຄົນດຽວຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າຄົນ ເຮົາມີຂີດຈຳກັດ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກເປັນທີມຍ່ອມເກີດປະສິດທິພາບຫລາຍກ່ວາ ແລະ ພວກເຂົາຈະບໍ່ຫວງຄວາມຮູ້, ແຕ່ຈະເປັນຄູຝຶກທີ່ຄອຍຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ – ຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນທີມຢູ່ສະເໝີ. ພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າສັກກະຍະພາບຂອງບຸກຄົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຖືເປັນສິ່ງວັດແທກຄວາມສຳເລັດ ບໍ່ແມ່ນຖ້ວຍລາງວັນ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມັກຈະເຮັດເປັນປະຈຳກໍຄື ການເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າສະມາຊິກໃນທີມມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຖ່າຍທອດ ແລະ ພວກເຂົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜົນທີ່ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບເປັນການຕອບແທນຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາເອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງສະມາຊິກໃນທີມນຳ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
- lattana banner 1 - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
-  AD conten website - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
- lattana banner - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - 5 ເຄັດລັບຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານເວລາຢ່າງຊານສະຫລາດ
 • 1097 Posts
 • 0 Comments
iLike/LPN/20
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo