ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ

- 256 - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ
- kitchen vibe - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ

ວັນທີ 27 ມີນາ 2024, ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃຫ້ ບໍລິສັດແສງອາລຸນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນປາໂກໄດ ອັດຕະປື ຈຳກັດ ສຳປະທານໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນປາໂກໄດ ເປັນໂຄງການສຳປະທານທີ 2 ຕໍ່ຈາກ ໂຄງການທີ 1 ເຊິ່ງໄດ້ສຳເລັດການເຊັນສັນແລ້ວໃນວັນທີ 1 ມີນານີ້ ມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 4 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງພູວົງ.

ໂຄງການລົງທຶນສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ປາໂກໄດ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນຕາມການສຳຫລວດຈາກວິຊາການ ແລະ ການເຫັນດີອະນຸມັດຕາມສັນຍາແມ່ນມີເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດບ້ານ ຄໍາວົງສາ, ເມືອງພູວົງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ເນື້ອທີ່ 7,5 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດບ້ານ ທາດພະໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ໄລຍະເວລາການສຳປະທານ 8 ປີ, ມີກຳລັງການຂຸດຄົ້ນສະເລ່ຍ 600 ໂຕນ/ປີ, ມີທຶນຈົດທະບຽນມູນຄ່າ 20 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 50 ຕື້ກີບ ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ 100%.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ

ເຊິ່ງຕາມສັນຍາ ບໍລິສັດຍິນດີປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງແຂວງຕາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າສູງເຖິງ 170.000$ ເຊັ່ນ: ປະກອບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃຫ້ລັດ 50.000$, ເສຍຄ່າຊັບພະຍາກອນລ່ວງໜ້າ 100.000$ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆໃນການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ 20.000$. ນອກນີ້ ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ແຂວງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ປະກອບ ສ່ວນມອບທຶນປົກປັກຮັກສາ, ທຶນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ທຶນສົ່ງເສີມອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ: ແຂວງອັດຕະປື

- 5 - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ
- 4 - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ
- 3 - ອັດຕະປື ເຊັນສັນຍາໃຫ້ນັກລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນອ່ອນ ເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ຕື້ກີບ