EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ

- 1111 - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ
- kitchen vibe - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ

ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ປະກາດໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ 13 ລ້ານກວ່າເອີໂຣ ຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ: PROTECT ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານຕ່າງຊາດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ.

ທ່ານ ເດວິດ ເດລີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ: ຄົນທົ່ວໂລກຖືກບີບບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງປະຖິ້ມເຮືອນ ເພື່ອສະແຫວງຫາໂອກາດ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນການເດີນທາງຂ້າມແດນ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ແຮງງານຕ່າງຊາດເພດຍິງ ແລະ ເດັກມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເກົ່າແລະອື່ນໆ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ

ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ມີຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານປະມານ 10ລ້ານ6ແສນຄົນ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິງ ແລະ ອີກ 1,3 ລ້ານຄົນເປັນເດັກ, ແຮງງານຕ່າງຊາດ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍ່າປະເຊີນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດດ້ານແຮງງານ, ການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຄຸກຄາມ.

ແຮງງານເພດຍິງຕ່າງຊາດສ່ວນຫລາຍເຮັດວຽກໃນຂະແໜງເສດຖະກິດນອກລະບົບ ເຊິ່ງມັກເປັນວຽກຊົ່ວຄາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມພຽງເລັກໜ້ອຍ ຫລື ເກືອບບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທາງສັງຄົມ. ຂະນະທີ່ເດັກທີ່ຕິດຕາມແຮງງານຕ່າງຊາດກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຜະເຊີນການລະເມີດການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການເພື່ອການຄຸ້ມຄອງເດັກທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.

ໂຄງການ PROTECT ດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ 4 ໜ່ວຍງານຂອງ UN ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), UN Women, UNODC ແລະ UNICEF ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາດໍາເນີນງານ 3 ປີ ໂດຍຈະເນັ້ນສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຫລຸດຄວາມບອບບາງຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັບມືຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລັກລອບນໍາເອົາແຮງງານຕ່າງຊາດເຂົ້າປະເທດ.

ໂຄງການ PROTECT ຈະດໍາເນີນງານຈົນຮອດເດືອນທັນວາ 2026 ໂດຍສືບຕໍ່ຈາກຜົນການດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆຈາກໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ EU ໃນປີຜ່ານໆມາສອງໂຄງການ ໄດ້ແກ່ ໂຄງການປອດໄພ ແລະ ຍຸຕິທໍາ: ການເຮັດໃຫ້ສິດ ແລະ ໂອກາດຂອງແຮງງານຕ່າງຊາດເພດຍິງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ທີ່ດໍາເນີນໂຄງການໂດຍ ILO, UN Women, UNODC ລະຫວ່າງປີ 2018-2023 ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເດັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີກາງ ທີ່ດໍາເນີນໂຄງການໂດຍ UNICEF ລະຫວ່າງປີ 2018-2022.

ອ້າງອີງ:
• https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_920769/lang–en/index.htm

- 5 - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ
- 4 - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ
- 3 - EU ຮ່ວມກັບUN ຊຸກຍູ້ໂຄງການ PROTECT ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງຊາດຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກໃນອາຊຽນ