ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%

- money kip - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%
- kitchen vibe - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລາຍງານວ່າ: ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ໃນເດືອນເມສາ 2024, ເຊິ່ງອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້າພາຍໃນ ແມ່ນ ຄິດໄລ່ຈາກ 230 ລາຍການ ກວມເອົາ 47.4% ຂອງລາຍການ ສິນຄ້າທັງໝົດ ແລະ ກວມເອົານ້ຳໜັກ 69.3%. ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,5% ຕົ້ນຕໍແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາປະເພດອາຫານສົດ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າສານ, ຊີ້ນ, ໝາກໄມ້, ຜັກສົດ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ສໍາລັບອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກ 255 ລາຍການ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການ ສິນຄ້າທັງໝົດ ແລະ ກວມເອົານໍ້າໜັກ 30.7%. ທຽບໃສກັບໄລຍະດຽວກັນກັບປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9% ຕົ້ນຕໍແມ່ນການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ, ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%
- 3 - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%
- 5 - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%
- 4 - ເດືອນເມສາ 2024 ອັດຕາເງິນເຟີ້ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ກວມເອົາ 52.6% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ທຽບໃສປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 27,9%