ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

- SKLL2849 - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
- Untitled design 1 - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

               ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໄດ້ລາຍງານ​ສະ​ພາບພົ້ນເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ເງິນ​ຕາ  2017 ແລະ ທິດທາງປະຈຳປີ 2018 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນ ເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 16 ຕຸລານີ້ວ່າ: ທຫລ   ສາມາດຮັກສາສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເງິນ​ຕາ​ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້ໃນລະດັບດີສົມຄວນ, ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ສະເລ່ຍ​ 6 ເດືອນ ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ 1,45% (​ແຜນການ​ບໍ່​ເກີນ 5%); ປະ​ລິ​ມານ​ເງິນ ​(M2) ຂະຫຍາຍຕົວສະ​ເລ່ຍ​ ຢູ່​ໃນລະ​ດັບ 16,39% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ (​ແຜນການ​ບໍ່​ເກີນ 20% ຕໍ່ປີ); ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ/ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 0,66% ແລະ ເງິນກີບ/ເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 5,45% (ແຜນການແມ່ນ​​​​ໃນ​ກອບ ±5% ທຽບກັບ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະກຸນຫຼັກ); ຄັງ​ສຳ​ຮອງ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກຸ້ມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຕາມແຜນກໍານົດ;​ ຮອດເດືອນ 6/2017 ຍອດ​ເງິນ​ຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີ່ມຂື້ນເທົ່າກັບ 54% ຂອງ GDP (ແຜນທ້າຍປີ 2017 ແມ່ນ 57% ຂອງ GDP); ຍອດ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ລະບົບທະ​ນາ​ຄານ ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບ 53,75 % ຂອງ GDP; (ແຜນການທ້າຍປີ 2017 ແມ່ນ 54% ຂອງ GDP);  ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແຍກຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມີຄື: ກະສິກໍາ 13.2%, ອຸດສາຫະກຳ 24,8%, ບໍລິການ 44,8 % ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ 17,2%; ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນໜີ້ເສຍ (NPL)ຢູ່​​ລະ​ດັບ 3,25 % ຂອງຍອດ​ສິນ​ເຊື່ອທັງ​ໝົດ (ແຜນການບໍ່ເກີນ 3%).

ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017, ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍຕົວເລກປີ 2017 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂສະພາບເສດຖະກິດ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ທຫລ ຈະປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍປີ 2018 ຄື: ຮັບປະກັນສະ​ຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ ແລະ ​ເໜັງຕີງ​ຢູ່​ໃນກອບ ±5% ທຽບກັບ​ເງິນຕາຕ່າງປະ​ເທດສະກຸນ​ຫຼັກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າຕາມແຜນກໍານົດໄວ້ ແລະ ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2 ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 25% ຊຶ່ງ​ອັດ​ຕາ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ທາງວິ​ຊາ​ການ ແລະ ຈະ​ມີ​ຂື້ນ-​ລົງຕາມເງື່ອນໄຂສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ແຕ່​ຂອບ​ເຂດ​ສະ​ເລ່ຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 4 ປີ ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ລະ​ດັບ 24%; ຍອດເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະ​ກິດ ເທົ່າກັບ 66% ຂອງ GDP ແລະ ຍອດສິນເຊື່ອຂອງ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດຢູ່ໃນລະດັບ 55% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2018; ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ເສຍ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3% ໃນລະບົບທະນາຄານ.

ທຫລ ສື​ບຕໍ່​ນໍາ​ໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອັດຕາ​ສ່ວນ​ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ດັດປັບເມື່ອເຫັນວ່າຈຳເປັນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ, ຕະຫຼາດເປີດເຄື່ອນໄຫວຢ່າ​ງ​ແຂງແຮງ ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ, ຊຸກຍູ້ກະຊວງ ການເງິນ ຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ກຳນົດ​ອັດ ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​​ຂອງ​ທະນາຄານທຸລະ​ກິດ; ທຫລ ສືບຕໍ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ, ສືບຕໍ່ກຳ​ນົດສ່ວນ​ຕ່າງ​ລະຫວ່າງ​ອັດຕາ​ຊື້-​ຂາຍເງິນຕາຕາມຂອບເຂດກໍານົດໄວ້ ແລະ ດັດ​ປັບ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂສະ​ພາບ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ແລະສາມາດບັນຊາອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕະຫລາດນອກລະບົບໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ, ພັດທະນາເຄື່ອງມືອະນຸພັນທາງການເງິນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກອັດຕາ ແລກປ່ຽນ; ທຫລ ຈະສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ເງິນກີບໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ​ຕິດຕາມກະ​ແສ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ; ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊໍາລະສະສາງໂດຍສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະສະສາງ.

ທຫລ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມລະບຽບຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງທະ ນາຄານ ທຸລະກິດລັດ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບາງທະນາຄານຄືນໃໝ່ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປະກັນສິນເຊື່ອ, ບໍລິສັດປະເມີນຊັບສິນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ SME; ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ; ສືບຕໍ່ໂຈະ ຊົ່ວຄາວການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອທົບທວນການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເອກະຊົນ ເພື່ອປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນ ແລະ ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃຫ້​ຮັດ​ກຸມ​ແທດ​ກັບຕົວ​ຈິງ.

ທຫລ ຈະຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມເງິນຝາກ ດ້ວຍຫຼາຍ​ຮູບ​ການ ພ້​ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດພາຍໃນຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດລະດົມແຫລ່ງທຶນມາຈາກຕ່າງປະເທດ ສາມາດປ່ອຍກູ້ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້, ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ແລະໃຫ້ສິນເຊື່ອ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຕາມ​ແຜນການ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້; ພ້ອມ​ທັງ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍ່ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນໜີ້ເສຍເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດໃນລະບົບທະນາຄານ.

 

# ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

- lattana banner - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
-  AD conten website - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
- lattana banner 1 - ທະນາຄານ ລາຍງານການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ເງິນ​ຕາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo