ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່

ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - 6603a - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່
ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - kitchen vibe - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລາຍງານວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ເດືອນພຶດສະພາ 2024 ຍັງສືບຕໍ່ເໜັງຕີງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນລະດັບ 25,8% (ເດືອນເມສາ 2024 ຢູ່ໃນລະດັບ 24,9%). ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນໝວດຮັກສາ ສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 38%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 36%, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31,3%, ໝວດເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30%  ແລະ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 27%.

ເມື່ອທຽບລາຄາສິນຄ້າເດືອນຕໍ່ເດືອນຄື ເດືອນ ພຶດສະພາ ທຽບໃສ່ກັບ ເດືອນ ເມສາ ປີ 2024 ເຫັນວ່າ ລາຄາ ສິນຄ້າມີການປ່ຽນແປງເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢູ່ໃນລະດັບ 3,1% (ເດືອນເມສາ 1,6%) ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫລົ້າເຖິງ 4,5% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ລາຄາຜັກຫອມປ້ອມ, ຜັກສະຫລັດ, ໝາກເລັ່ນ, ຜັກບົ່ວ; ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3,5% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ຫີນ ແລະ ຊາຍ , ສັງກະສີ, ພະລັງງານອາຍແກັດສ໌ ແລະ ເຊື້ອເພີງ; ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,8%, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ລາຄາເຂົ້າຂົ້ວ, ໂຮງແຮມ; ໝວດເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5% ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ເບຍ, ຢາສູບ ຕາມລຳດັບ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນນີ້, ເກີດຈາກປັດໄຈຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການອ່ອນຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນແລ້ວ ຍັງເຫັນວ່າສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນ ອາກາດແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຮ້ອນເອົ້າຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິ ກໍາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຜູ້ຜະລິດນໍາໃຊ້ຕົ້ນທຶນເພື່ອ ດໍາເນີນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາພືດຜັກຫລາຍຊະນິດປັບໂຕຂຶ້ນສູງຫລາຍໃນໄລຍະເດືອນນີ້.

ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່
ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - 4 - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່
ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - 3 - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່
ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່ - 5 - ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 25,8%, ໃນນັ້ນໝວດສິນຄ້າຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າໝູ່