ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ

-           978       1 - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ
- kitchen vibe - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ

ວັນທີ 22 ພຶດສພາ 2024 ຜ່ານມານີ້ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຢຸດຕິການພິຈາລະນາອະນຸມັດໃໝ່ສໍາລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນ ແລະ ການ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊາຍ ທີ່ມີແຮ່ຕິດພັນຕາມສາຍນໍ້າຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 39/ຫສພ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2024 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ດໍາເນີນການຍົກເລີກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ສັບເລກທີ 141/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2021, ໃນນັ້ນ: ໃຫ້ດໍາເນີນ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ດັ່ງນີ້:

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ

– ສໍາລັບໂຄງການແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາທີ່ກໍາລັງຂຸດຄົ້ນໃນປັດຈຸບັນ ເມື່ອຄົບກໍານົດເວລາຕາມສັນຍາແລ້ວແມ່ນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ (ບໍ່ໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸສັນຍາອີກ) ຫຼື ເຖິງບໍ່ທັນຄົບກໍານົດອາຍຸສັນຍາ, ແຕ່ບໍລິສັດຍັງຄ້າງຊໍາລະ ພັນທະໃຫ້ລັດ ຫຼື ສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການຍົກເລີກສັນຍາເລີຍ ຫຼື ໂຄງການໃດທີ່ບໍ່ເປັນເສດຖະກິດແມ່ນໃຫ້ສົ່ງເນື້ອທີ່ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ, ແຕ່ກ່ອນຈະຮັບເອົາ ເນື້ອທີ່ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ ປັບປຸງປົວແປງສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ມອບໃຫ້ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງສົມທົບກັບບັນດາອົງການ ປົກຄອງແຂວງ ກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂເປັນແຕ່ລະໂຄງການໄປເລີຍ.

– ສໍາລັບໂຄງການແຮ່ຄໍາຕົກຂ້ອນ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຖອກເງິນຄ່າສິດສໍາປະທານ ແລະ ຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ລັດຖະບານ ລ່ວງໜ້າແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ເທື່ອ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊັນສັນຍາສໍາປະທານອີກ ແລະ ມອບໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ ແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ດ້ວຍການຊໍາລະຄືນເປັນເງິນສົດ (ຖ້າມີ) ຫຼື ຮູບການໄລ່ລຽງເພື່ອຫັກລົບ ກັບ ພັນທະຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ຕ້ອງມອບໃຫ້ລັດໃນໂຄງການອື່ນໆ.

– ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາເຄົ້າ, ແຮ່ເຫຼັກ, ຫີນມາໂບ້ ແລະ ແຮ່ຫາຍາກ ແບບທົດລອງແມ່ນ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດ ເພື່ອຫັນໄປສູ່ກົນໄກປົກກະຕິ ຕາມກົດຫມາຍກໍານົດ ຕາມທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາແລ້ວໃນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 151/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2024 ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເພື່ອຫັນໄປສູ່ກົນໄກປົກກະຕິແລ້ວ, ກ່ອນຈະອະນຸມັດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກ່ອນ.

– ສໍາລັບໂຄງການແຮ່ທາດປົກກະຕິ ທີ່ຂໍເອົາເນື້ອທີ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງກ້າວເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນຕາມ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງຜ່ານມາ ທີ່ລະບຸໃນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 537/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນ ກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເຂດເນື້ອທີ່ທີ່ຂໍກ້າວເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນນັ້ນເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງ ໃຫ້ດໍາເນີນການເຈລະຈາສັນຍາຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ນໍາສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ.

2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ອະນຸມັດການຄົ້ນແຮ່ຊາຍ-ຫີນ ທີ່ນໍາໃຊ້ຕະແກງ, ກົນຈັກ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຂອບເຂດ ລຽບຕາມແຄມສາຍນໍ້າຕ່າງໆ, ຕາມທົ່ງນາ ເພື່ອສະກັດເອົາແຮ່ຕິດພັນຕ່າງໆ ຢ່າງເດັດຂາດ.

3. ມອບໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ, ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ທີ່ຂຸດຄົ້ນໄດ້ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແຮ່ຄໍາ ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັດກຸມ ເຊັ່ນວ່າ: ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮ່ທາດ ອອກຈາກບ່ອນຂຸດຄົ້ນຄວນແນວໃດ, ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບທີ່ຜະລິດໄດ້ຄວນຈົດທະບຽນແນວໃດ ຫຼື ລັດຖະບານເຂົ້າຮ່ວມຖືຮຸ້ນນໍາ ຫຼື ຈ້າງບໍລິສັດ ຫຼື ຊ່ຽວຊານສາກົນ ມາຕິດຕາມໃຫ້ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍໃຫ້ເບິ່ງບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ.

4. ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມບັນດາ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກໍລະນີກວດພົບເຫັນໂຄງການໃດທີ່ດໍາເນີນ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ລະເມີດສັນຍາສໍາປະທານ, ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ແມ່ນມອບໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຈ້ງໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຈ້ງເຕືອນບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ຖ້າບໍລິສັດບໍ່ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂ ຕາມເວລາກໍານົດ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີລັດຖະບານ ເພື່ອຍົກເລີກສັນຍາ ແລະ ຖອນໂຄງການຄືນ

-           978       2 683x1024 - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

- 4 - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ
- 5 - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ
- 3 - ແຈ້ງການ ທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບຜົນການລົງກວດກາໂຄງການບໍ່ແຮ່ຢູ່ບາງແຂວງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂລວມໃນ ຕໍ່ໜ້າ