ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ

ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ - 447620261 953100880158075 5939244654383342314 n 1536x1024 1 - ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ - kitchen vibe - ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ

ທ່ານ ພຸດທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊຶມ, ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສະສາງລົດຂອງລັດ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2024 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ດຳລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການກະກຽມແກ່ການກວດກາ, ຈັດສັນ, ດຸ່ນດ່ຽງການນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າການສະສາງລົດເກົ່າຂອງລັດ ກໍແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາການນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ແກ້ໄຂລົດພະນັກງານບໍານານທີ່ເອົາໄປນໍາໃຊ້ຜ່ານມານັ້ນ ເນື່ອງຈາກລົດປ້າຍລັດບໍລິຫານ ທີ່ພະນັກງານບຳນານນໍາໃຊ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດຄິວອາໂຄດ (QR code) ຊຶ່ງຍັງມີຄວາມສັບສົນກັບລົດ ທີ່ນອນໃນບັນຊີລົດຂອງລັດຕົວຈິງ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານທາງລັດຖະການຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 169/ນຍ ວ່າດ້ວຍການສະສາງລົດຂອງລັດ ເຊິ່ງລວມມີ 5 ໝວດ, 12 ມາດຕາ; ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ເລກທີ 0589/ກງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສະສາງລົດຂອງລັດ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ; ເຜີຍແຜ່ປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳຂັ້ນຕອນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕີລາຄາລົດ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາທ່ານທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ ແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ກຳໄດ້ຢ່າງລະອຽດທາງດ້ານຫລັກການ, ເປົ້າໝາຍ, ເງື່ອນໄຂ, ຂັ້ນຕອນການສະສາງ ແລະ ຖອນຄືນລົດຂອງລັດ ແນ່ໃສ່ຫັນກຳມະສິດລົດຂອງລັດ ທີ່ພະນັກງານນຳໃຊ້ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ບໍ່ມີແຜນການນຳໃຊ້ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ຂາດຕົວ, ແກ້ໄຂບັນຫາບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງບໍ່ນອນໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແຕ່ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃຫ້ສຳເລັດ, ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ແກ່ການກວດກາ, ຈັດສັນ, ດຸ່ນດ່ຽງ ການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະບາດກ້າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແກ້ໄຂລົດທີ່ພະນັກງານບຳນານ ໄດ້ເອົາໄປນຳໃຊ້ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ພຸດທະສິນ ເຮືອງທະວົງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈົ່ງພ້ອມກັນນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ, ຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຫລັກການ, ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະກອບເອກະສານ, ການຊຳລະເງິນຈາກການສະສາງເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການປົດປ້າຍທະບຽນ ໄປເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນສັງກັດ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈໄປໃນລວງດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ - 4 - ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ - 3 - ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ - 5 - ການຄຸ້ມຄອງລົດຂອງລັດ ໄລຍະຜ່ານມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກບາງດ້ານ